คำโตงโตย ทางอีศาน 14

คำโตงโตย


อยากฮู้อย่านอนหลับ
อยากเห็นให้หมั่นเทียว
เสี่ยวฮักให้ไปหา

ดร.ปรีชา พิณทอง ท่านอธิบายว่า “คนที่มีการศึกษาหาความรู้ใส่ตนเรียกว่าคนตื่น คนที่ไม่สามารถหาความรู้เรียกคนหลับ ถ้าอยากรู้อย่านอนหลับ อยากเห็นให้หมั่นเที่ยว การเที่ยวไปดูนั่นดูนี่เป็นทัศนศึกษา การเห็นทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้น มีเสี่ยวฮักให้ไปหา เสี่ยวคือมิตรหรือสหาย เรามีสหายที่เรารักกันให้ไปเยี่ยมยามถึงกัน”.

Related Posts

ส่องซอด ทางอีศาน ฉบับที่ 14
ยี่สิบสี่ มิถุนา…
ซ่างแต้มฮูป อีสาน ล้านนา สู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com