จดหมายจากผู้อ่าน “ทางอีศาน”

“ได้อ่านคอลัมน์อัศจรรย์เรื่องเล่า ๔๕ นาที ฝีมือเล่าเรื่องของ คุณอดิศร พวงชมพู และการถอดความโดย คุณประกาศิต คนไว ความรู้สึกขณะอ่านนั้นตื่นเต้นมากเหมือนกับเรานั่งฟังคุณอดิศรเล่านิทานให้ฟัง เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ทุกอย่างสดใหม่มากสำหรับเรา น่าติดตามตลอด”

บางส่วนของจดหมายจากผู้อ่านถึง กองบรรณาธิการนิตยสาร “ทางอีศาน” ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com