จากหัวใจนักเขียน “ทางอีศาน” ขอส่งสาส์นงานวันสงกรานต์ 2556

จากหัวใจนักเขียน “ทางอีศาน” ขอส่งสาส์นงานวันสงกรานต์ 2556 ถึงมิตรรักนักอ่านทั่วประเทศ

e-shann_poet2556

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
๏ เย็นฉ่ำล้ำชื่นรื่นเริงใจ
เย็นห่างร้างโรคภัยใดใดหาย
เย็นสุขศรีปรีดิ์เปรมเอมมิวาย
เย็นเอิบอิ่มหมายกตัญญูคู่รักล้น
ดื่มด่ำล้ำเลิศหล้ามหาสงกรานต์
ยิ้มสราญสนานสนุกเปี่ยมสุขท้น
อิ่มรักล้อมย้อมใจยิ่งมิ่งมงคล
ปีติยลชลสรงอร่ามงามสงกรานต์ ๚๛

แห่งดิถีวาระมหาสงกรานต์นี้ดลท่านเปี่ยมแต่สุขสราญ
เบิกบานด้วยพลานามัย ในยศลาภอาบสรรเสริญ
จำเริญเรืองรุ่ง จรุงมั่งคั่ง ปลั่งแปล้แต่ปูมผญายอดตลอดกาลนั้นเทอญฯ

ปราโมทย์ ในจิต
๑ เมษายน ๒๐๑๓/๒๕๕๖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com