จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ “ศิลปะก่อเกิดพลังสร้างสรรค์”

จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ “ศิลปะก่อเกิดพลังสร้างสรรค์”

พระอาจารย์ มั่น
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด : 120 x 90 ซม.
จิตรกร : จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ

จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ

๏ เกิด : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๗
๏ การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่าบ่อ
๏ ประวัติผลงาน :จัดแสดงผลงานที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่, หอศิลป์จามจามจุรี, หอศิลป์ กทม.

“ศิลปะเป็นพลังสร้างสรรค์ ที่จะช่วยให้มนุษย์ปรับเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึก ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะจึงมีพลังในการช่วยค้นหาตัวเอง ช่วยในการค้นพบคุณค่าศักยภาพ ความงามของระบบความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง สรรพสิ่ง ที่แวดล้อมก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์หลากหลาย ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม”

Related Posts

ตอนที่ 3 จากตำนานสู่สถานการณ์จริง
มรดกวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน
ปิดเล่ม ทางอีศาน 94
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com