ทองแถม นาถจำนง

ผู้นำเที่ยวทัวร์วัฒนธรรมอีศาน ร่วมกับ ยุทธพงษ์ มาตย์วิเศษ

ทองแถม นาถจำนง – เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายแพทย์จากมหาวิทยาลัยการทหาร เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน, นักประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ุ, นักปรัชญา, นักเขียนผู้มีผลงานเขียนทุกศาสตร์ศิลป์ร่วม 100 เล่ม

“โชติช่วง นาดอน”, “เลือดผา, “ศิรเทพ๑๑๐๗๘” ฯลฯ – กวี, บรรณาธิการฝ่ายวิชาการนิตยสาร”ทางอีศาน”, นักแปล, นักจีนศึกษาผู้รู้เรื่องสามก๊กที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com