ทางอีศาน 22 : ปิดเล่ม

0

ปิดเล่ม

ปิดเล่ม (Last But Not Least)
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๒๒
ปีที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
กอง บ.ก.

 

“ขุนบูฮม” (ขุนบรม) เมื่อมอบหมายให้ลูกชายทั้งเจ็ดแยกย้ายกันไปสร้างบ้านแปงเมืองแล้ว ถ้าลูกหลานผู้ใดรุกรานทำร้ายคนอื่น ขุนบูฮมสาปแช่งไว้ว่า

“เจ้าพี่น้องหากแม่นลูกกูผู้เดียวดาย… กูปันให้สูเจ้าแล้วดังนี้ ภายหน้าผู้ใดอย่าโลภตัณหา อิจฉามักมาก แลเอารี้พลช้างม้าไปตกแดน เอาหอกดาบเขนแพนไปตกท่ง แล้วรบเลวเอาบ้านเมืองกัน ดังนั้นให้ผู้นั้นฉิบหาย ทำอันใดอย่าให้เป็น เข็นอันใดอย่าให้ได้ ปลูกไม้อย่าทันตาย ปลูกหวายอย่าทันล่อน ข้อม่อนอย่าให้ฮี ปลีมันอย่าให้กว้าง เทียวทางให้ฟ้าผ่า เมือป่าให้เสือกิน ไปทางนํ้าให้เงือกท่อเฮือฉก ไปทางบกให้เสือท่อม้ากินมันแล… เมืองอ้ายไว้แก่อ้าย เมืองน้องไว้แก่น้อง อย่าทำฮ้ายเบียดเบียนกัน อย่าผิดข้องข่มเหงเอาก็พ่อเถิ้น (เทอญ)”

สร้างบ้านแปงเมืองสมัยดึกดำบรรพ์ ก็เหมือนพี่น้องแยกครัวตั้งเรือนใหม่ เกิดเมืองน้อย ๆ แล้วต่อมาขยายจำนวนคน บุกเบิกพื้นที่ขยายตัวเมือง แล้วก็แยกครัวไปตั้งเมืองใหม่ ๆ ขึ้นอีก

ตำนานว่า “ขุนบูฮม” หรือขุนบรม เป็นต้นเค้าบรรพชนของลาว-ไท คนไทยทุกวันนี้แท้แล้วมีสายเลือดเดียวกัน แม้ผสมผสานกับเลือดเผ่าอื่น ๆ อีกมากมาย แต่รากเหง้าเค้ากอวัฒนธรรมคือสายธารเดียวกัน

พี่น้องทำร้ายตีรันฟันแทงกัน แย่งชิงอำนาจปกครองกัน ใช้ความรุนแรงกับพี่น้อง ขุนบรมบรรพชนท่านสาปแช่งไว้ ให้ “มันผู้นั้นฉิบหาย”… สถานการณ์การเมืองร้อนแรง สถานการณ์วัฒนธรรมเสื่อมทราม

๏ อนาคตไทยเสี่ยงเส้น….ยาแดง
ขั้ว เก่า-ใหม่ แอบแฝง…..ชั่วใช้
มวลชนปะทะแรง……..หลงเชื่อ
ประเทศจักมอดไหม้…….หมดด้วยความเขลา ๏

๏ หลง เล่ห์เศรษฐกิจชั่ว….ฉ้อฉล
หลง ประชาธิปไตยวน……เลือกตั้ง
หลง ใหลเหล่าอภิชน…….หลอกล่อ
หลง ใหญ่ครั้งนี้พลั้ง……..หากแพ้-ชาติสลาย ๏

แนวรบของ “ทางอีศาน” คือแนวรบวัฒนธรรมเราตั้งมั่นทำหน้าที่ประจำสถานีรบจุดเดิมนับแต่ก่อตั้งนิตยสารขึ้น อย่างไม่คลอนแคลน

พบกันเดือนหน้า–มีนาคม เรื่องเด่นหลากหลายอาทิ เรื่องราว “นํ้าของ”, แอ่วหลวงพระบาง, ตำนานขุนบูฮม ฯลฯ

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com