ทางอีศาน 30 ปิดเล่ม : ตถตา…เป็นเช่นนั้นเอง

ตถตา…เป็นเช่นนั้นเอง

คอลัมน์: ปิดเล่ม
Column: Last But Not Least
กอง บ.ก.

โลกย์เต็มไปด้วยความทุกข์ มันเป็นเช่นนั้นเอง… แต่แม้จะเป็นเช่นนั้น ก็มิใช่ว่าเราจะปล่อยตัวไปตามโลกย์ เมื่อความเลวยังมากมีในบ้านเมือง คนดีก็ต้องค้าน ต้องต้านความเลว ทำดีมิใช่เพื่อได้ดี เราทำดีเพื่อรักษาความดี เพื่อต่อต้านความเลวมิให้ครอบงำสังคมได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด การทำงานของพวกเรา “ทางอีศาน” ถือหลัก “เห็นยาวดีกว่าสั้น”

“ให้เอายาวไว้คือกาคาบเต่า
อย่าได้เฮ็ดอุ้งปุ้งคือรุ้งคาบงู
ให้เอายาวไว้คือศิลป์ชัยฟันไฮ่
ปีนี้ปํ้าปีหน้าจั่งค่อยฮอน”
(ผญาโบราณ)

การทำงาน การรักษาความดี ต้องมองยาว อย่ามองสั้น การมานะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม มิใช่ว่าจะสำเร็จได้ทันตาเห็น เพราะมันเป็นภารกิจชีวิตทั้งชีวิต

อย่าเอาไข่ไปกระแทกหิน เพราะเชื่อว่าหินนั้นชั่ว ต้องทำลายหินนั้นเสีย

ต้องมองยาว ใช้เวลาสร้างเครื่องมือที่แข็งกว่าหินนั้น จึงจะทุบทำลายมันได้

“ทางอีศาน” เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างปัญญาความรู้ เพื่อผลักดันการ “ปัญญาภิวัฒน์” เมื่อคิดการใหญ่ขนาดนั้น แต่กำลังน้อย ทุนน้อย ก็จำเป็นต้องอดต้องทน ค่อยทำค่อยก้าว บุญคุณของท่านผู้มีอุปการคุณนั้นจดจารลึกในดวงใจเรา

แต่ถึงอย่างไรก็ยังต้องเอื้อนเอ่ยปากบอกบุญ…ต่อไป

การสมัครเป็นสมาชิก “ทางอีศาน” จะช่วยสนับสนุนงานของ “ทางอีศาน” ได้มาก ช่วยกันเพิ่มจำนวนสมาชิกด้วยเด้อ พ่อแม่พี่น้อง!

Related Posts

เงินตราโบราณ ในอีสานบ้านเฮา (ตอนที่ ๑๓)
ขับ ลำ เพลงลาว
คุยเรื่องพริกกับคนช่างสงสัย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com