คนเราก็คือคน

บทบรรณาธิการ : Editorials
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๓
ปีที่ ๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ฉบับ: พระอีศาณ : เทพบดีที่ยิ่งใหญ่


คนเราจะมี “ธาตุลักษณะ” ติดตัวมาตั้งแต่เกิด บางคนหงิม ๆ บางคนซุกซน บางคนห้าว ธาตุลักษณะเหล่านี้จะเด่นมากขึ้นหรือซ่อนรอยแสดงออกน้อยลง อยู่ที่สภาพแวดล้อมและสังคมรอบตัว แต่ธาตุลักษณะนั้น ๆ ดำรงอยู่ตลอดชีวิต

คนเราเกิดมาจะมีเรื่องให้เรียนรู้ไม่สิ้นสุด ยิ่งสนุกกับการศึกษายิ่งแยกย่อยแตกแขนงความสนใจออกไป ถ้าใครรู้ความปรารถนาของตน รู้ว่ามีความสามารถทางทักษะด้านใด และมีความมุ่งมั่น ย่อมประสบความสำเร็จเร็วไว และมั่นคงยั่งยืน

คนเราเกิดมาในยุคนี้มีสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างสมไว้ให้เสพมากมาย มีภาพยนตร์อมตะ มีหนังสือดีที่ต้องอ่าน มีบทเพลงยอดนิยมนิรันดร์กาล มีละคร มีลิเก มีลำเรื่อง นับหมื่นนับแสนเรื่อง จนแม้นั่งนอนดูและฟังทั้งอายุขัยก็ไม่หมด

คนเราเกิดมาค่อย ๆ สัมผัสรู้ถึงความหนาวร้อนหวานขมของชีวิต รู้ทุกข์รู้สุข รู้เศร้าโศกรื่นเริง รู้เกลียดโกรธรักชอบ รู้อดอิ่ม รู้อุปสรรคปัญหาและวิธีแก้ รู้แพ้รู้ชนะ กระทั่งจำนนหรือน้อมรับถึงการเกิดแล้วแตกดับ

คนเราเกิดมาล้วนมีคำถามสำคัญถามตัวเองว่าชีวิตคืออะไร ? (กูเป็นไผ) เกิดมาเพื่ออะไร ? (เกิดมาทำซากอิหยั๋ง) และตายแล้วไปไหน ? สัญชาตญาณขณะมีลมหายใจจึงผลักดันให้คนออกเดินทางเพื่อแสวงหา และพยายามเอาชนะธรรมชาติ

คนเราก็คือคน ในวาระสมมุติรอบวงปีที่เปลี่ยนผ่านนี้ เชื่อมั่นว่าทุกท่านได้ดูแลสุขภาพของตนอย่างเต็มที่ และมีความสุขในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งความดีงามแด่ตนเอง ครอบครัว สังคมส่วนรวมและยุคสมัยที่เกิดมามีชีวิต

น้อมคารวะ
บรรณาธิการอำนวยการ

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com