เยาวภาพแห่งเดือนตุลา

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๘
ปีที่ ๗ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต


ธาตุลักษณะของความเยาว์วัยอยู่ที่ความบริสุทธิ์ สดใส ร่าเริง กระตือรือร้น เสียสละ และเปี่ยมพลัง แม้ในวัยหนุ่มสาวหรือสูงอายุสักปานใด หากยังรักษาธาตุลักษณะนี้ไว้ก็ได้ชื่อว่ามี “เยาวภาพ” ในตนเอง

เหตุการณ์เมื่อ “๑๔ ตุลา ๑๖” และ “๖ ตุลา ๑๙” ทรงสถานะสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยในทุกด้านทุกมิติ หนึ่งในความสำคัญได้แก่ การปลุกสร้างลูกไทยผู้ห้าวหาญให้ลุกขึ้นยืนอย่างทระนงองอาจบนผืนแผ่นดิน เขาและเธอเหล่านั้นยึดมั่นอุดมการณ์ มุ่งอุทิศพลีเลือดเนื้อชีวิตเพื่อเปลี่ยนสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

เหตุการณ์ “๑๔ ตุลา ๑๖” ผ่านมา ๔๕ ปี เหตุการณ์ “๖ ตุลา ๑๙” ผ่านมา ๔๒ ปีแล้ว คนที่เกิดและตื่นรู้ทางการเมืองและเข้าใจสังคมในครั้งนั้น ปัจจุบันมีช่วงวัยที่ ๖๐ – ๗๐ ปี ผู้คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปที่ทำงานประจำทั้งภาครัฐหรือเอกชน ถือว่าอยู่ในวัยเกษียณ ถึงเวลาพักผ่อนอยู่บ้านเลี้ยงหลานเหลน แต่สำหรับคนเดือนตุลาที่ส่วนใหญ่ทำงานอิสระ ไร้สวัสดิการ ต้องดูแลรับผิดชอบและวางแผนจัดการชีวิตด้วยตัวของตัว ย่อมไม่มีห้วงเวลาเกษียณอายุ

สังคมไทยในรอบกึ่งศตวรรษที่ผ่านพ้นเคลื่อนตัวไปไร้ทิศผิดทาง ผู้นำขาดวิสัยทัศน์ ทุกองคาพยพของสถาบันทางสังคมต่าง ๆ เสื่อมทรุดอภิสิทธิ์ชนเกลื่อนเมือง การผูกขาดโกงกินลามระบาดทั่วทุกหัวระแหง ราคาผลิตผลของชาวไร่ชาวนาไม่ได้รับการดูแล ผู้ขายแรงงานไม่มีหลักประกัน อภิทุนกินรวบผูกขาด คนเล็กคนน้อยทำงานดิ้นรนใต้โครงครอบการหลอกลวง

ในขณะเพื่อนบ้านและโลก ซึ่งเคยเชิดชูเกียรติและศึกษาจิตใจหาญกล้าของคนเดือนตุลาทั้งนำจิตวิญญาณแห่งเดือนตุลาเป็นแบบอย่างในการต่อสู้กู้ฟื้นชาติของตน วันนี้หลายประเทศได้พัฒนารุดนำหน้าเราไปแล้ว

สำนึกคนเดือนตุลาจึงต้องร่วมกันเดินทางอีกยาวไกล แก้ไขข้อผิดพลาด เรียนรู้ สรุปและส่งทอดบทเรียนแก่คนรุ่นหลัง ลูกหลานที่ดีเลิศ เยาวภาพของพลเมืองในทุกยุคทุกสมัย เช่นที่สำแดงออกเมื่อเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ “พฤษภา ๓๕” ย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกชุมชนทุกสังคม เพื่อการก้าวหน้าพัฒนาไปของมนุษยชาติ

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com