ท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิด ต่อผู้คนรอบข้างและญาติมิตร

ท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิด ต่อผู้คนรอบข้างและญาติมิตร

บทบรรณาธิการ ทางอีศานฉบับที่ ๔ ปีที่๑, เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕


นอกจากเรื่องโลกมนุษย์ของเราแตกสลายถึงกาลอวสานแล้ว คงไม่มีเรื่องอะไรหนักหนาใหญ่หลวงเกินกว่าเรื่องความขัดแย้งแตกแยกทางความคิด

เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่องหนี้สิน เรื่องที่ดินทำกินไม่เพียงพอ เรื่องสินค้าแพงค่าแรงถูก เรื่องการสาธารณสุข เรื่องราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำ เรื่องยาเสพติดระบาด เรื่องความอยุติธรรมในสังคม ฯลฯ

ล้วนแต่สำคัญ และส่งผลให้ประเทศไทยไร้พัฒนาการในทุกด้าน

แต่เรื่องความคิดเป็นนายเป็นใหญ่ สามารถบัญชาการทุก ๆ เรื่องให้ดำเนินไปทางที่ถูกต้องเหมาะสมดีงาม หรือในทางผิดพลาดพินาศย่อยยับ

ความคิดที่ถูกต้องคือ ภูมิปัญญาของมนุษย์ที่ตกผลึกในช่วงหนึ่ง ๆ ของยุคสมัย ที่ทรงพลานุภาพยิ่งกว่าการเกิดปฏิกิริยาทางแร่ธาตุและสารเคมีทุกชนิด

ต่อผู้คนรอบข้าง ถ้าเราแสดงความคิดเห็นกับใครหรือกลุ่มบุคคลใด เมื่อเขาเห็นด้วยเราก็ปลื้มใจเชื่อมั่นตนเองยิ่งขึ้น

ตรงกันข้าม หากได้รับคำโต้แย้ง มีความเห็นต่าง เราอาจลังเล ท้อแท้ หรือไม่ก็ดื้อรั้นแบบหัวชนฝา

จริง ๆ แล้วเรายังต้องยึดหลักประชาธิปไตยคิดหาเหตุผลมุมมองให้ได้มากกว่าหนึ่ง

ความคิดที่ถูกต้องมาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องมาจากความรู้ที่ถูกต้อง

ต่อเพื่อนมิตร เราต้องถนอมความรัก เรียนรู้ร่วมกันและหลอมรวมประสบการณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จึงเกิดความรู้ที่ถูกต้องขึ้นได้

ทุกสังคมทุกประเทศบนโลกใบนี้ หลากหลายแนวคิดชีวิตมีร้อยแปดวิถีปฏิบัติ และการรับเชื่อ

ไม่มีชีวิตที่ดีพร้อม และไม่มีสังคมที่สัมบูรณ์

ถ้าพวกเราพึ่งลำแข้งตน สร้างเศรษฐกิจเพื่อชีวิตและครอบครัว

ถ้าพวกเราเสริมสร้างความสุขให้ตน ให้ผู้คนรอบข้าง ให้วงงานสัมมาอาชีวะ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ที่สำคัญคือ ต้องรู้จักรากเหง้าเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูลของตน ลึกซึ้งศิลปวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นมาของถิ่นฐานบ้านเกิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนเกิดใหม่ใหญ่ทีหลัง ให้มีอารมณ์ร่วมสมัยทันโลกทันเหตุการณ์

และนำอุดมทรรศน์ประสานกับสภาพสังคมให้ผู้คนจับต้องได้ กินได้ กระทั่งเข้าร่วมส่วนกับประกายพลังที่สร้างสรรค์

ลงมือลงแรงในวันนี้ เดี๋ยวนี้ ให้ดีที่สุด โลกศานติบังเกิดในปัจจุบันขณะ

ตัวเราเอง ผู้คนรอบข้างและญาติมิตร มีรอยยิ้ม กระชุ่มกระชวย มีความหวัง แม้เพียงเท่านี้สังคมก็ขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพ.

ด้วยจิตคารวะ
บรรณาธิการอำนวยการ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com