บทบรรณาธิการ ทางอีศาน 14 นักการเมือง – งานการเมือง

นักการเมือง – งานการเมือง
บทบรรณาธิการ ทางอีศาน ฉบับที่๑๔
ปีที่๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
Column: Editorials

หมุดคณะราษฏร

นับจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ มาถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ นี้ เป็นเวลา ๘๑ ปีแล้ว

ยาวนานเท่ากับช่วงอายุของคนอายุยืนคนหนึ่ง ตลอดระยะทางที่ผ่านมามีรายละเอียดชีวิตมากมาย มีผลการกระทำและถูกกระทำต่อผู้คนรอบข้าง และต่อสังคมทั้งสังคม

ผู้แทนรุ่นแรก ๆ ของภาคอีสาน ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพ มีคุณธรรมทุ่มเททำงานให้แผ่นดินถิ่นเกิดและประเทศชาติ สาเหตุเพราะเงื่อนไขทางสังคมและธาตุแท้ในตัวตนของเขาเป็นเช่นใด ?

พัฒนาการของผู้แทนรุ่นต่อมาคลี่คลายไปเช่นใด ? ในบริบทของสังคมและของโลกในยุคนั้น

ปัจจุบันผู้แทนราษฎร หรือ “นักการเมือง” ในสายตาประชาชนเป็นเช่นใด ? อนาคตจะเป็นเช่นใด ?

เรื่องนี้สำคัญ และเป็นจุดเป็นจุดตาย ประเทศชาติจะพัฒนาเจริญรุ่งเรืองหรือจะถดถอยเสื่อมทรุดล้าหลัง ก็อยู่ที่ชีวิตทางการเมืองของประชาชนพลเมืองร่วมกันกำหนด โดย “นักการเมือง” ดำเนินการ

เรามาร่วมกันศึกษาหาคำตอบ มาร่วมกันจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้เป็นข้อมูลพื้นฐานชั้นต้น เพื่อคนรุ่นเรา เพื่อคนรุ่นเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังได้มาร่วมกันทบทวน หาถูกหาผิด หาจริงชั่วดีเท็จ เพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองด้วยเหตุผลอย่างแจ่มชัด

เรื่องเล็กเรื่องน้อยจนถึงเรื่องบ้านเมืองเกี่ยวข้องผูกโยงกับงานการเมืองงานการเมืองซึมซ่านอยู่ในทุกองคาพยพของสังคม ลมหายใจเข้าออกของเราสำคัญต่อชีวิตเช่นไร งานการเมืองก็สำคัญกับชีวิตเช่นนั้น และทุกคนล้วนมีบทบาทผูกพันอยู่กับงานการเมือง.

น้อมจิตคารวะ
บรรณาธิการอำนวยการ

Related Posts

ส่องซอด ทางอีศาน ฉบับที่ 14
ยี่สิบสี่ มิถุนา…
ซ่างแต้มฮูป อีสาน ล้านนา สู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com