ลอกคราบค่านิยม

ข้าราชการตำรวจเป็นตัวแทนองค์กรอำนาจรัฐที่ทำงานใกล้ชิดติดกับประชาชนพลเมืองมากที่สุด มีหน้าที่ดูแลความสะดวก รักษาความปลอดภัย ป้องปราบปรามและกำจัดเหล่าร้ายไอ้ศัตรูทั้งปวง

ตำรวจมีบทบาทเป็นวงห่วงแรกของกระบวนการยุติธรรม ที่ให้คุณให้โทษแก่ผู้คนในสังคม ทำให้ทุกคนอยู่ในกรอบกำหนดกฎหมาย ประชาสังคมสามารถดำเนินชีวิต ประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างสงบสุขร่มเย็น


ท่ามกลางกระแสสังคมที่มองว่า ระบบราชการขาดประสิทธิภาพ ไร้ธรรมาภิบาล อ่อนแอ ล้าหลัง และเต็มไปด้วยการกินสินบาทคาดสินบนนั้น มีตัวอย่างรูปธรรมจากในหมู่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ปรากฏให้เห็นจำนวนมาก ยิ่งเมื่อช่วงคาบเกี่ยวจากปลายปี ๒๕๖๕ ถึงต้นปี ๒๕๖๖ มีข่าวทั้งโจรฝังตัวเป็นเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ และคนในเครื่องแบบเกลือกกลั้วกับธุรกรรมสีเทาสีดำหลากหลายสาขาอาชีพ


เมื่อผู้แทนราษฎรนำเรื่องราวต่าง ๆ ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี และควบรวมอำนาจกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายกฯตอบประเด็นนี้เพียงไม่กี่ประโยค ท่านมองว่า… ทุกแห่งมีทั้งคนดีและคนไม่ดี คนไม่ดีก็ตั้งกรรมการตรวจสอบ ถ้าผิดจริงก็ลงโทษ ปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก


กระแสเรียกร้องให้ปฏิรูปองค์กรรัฐมีมานานแล้ว และเป็นเรื่องเร่งด่วน เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ถ่วงรั้ง กระทั่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาให้ประเทศก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง
ถึงที่สุดการจะปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ ต้องเข้าใจและต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม โดยเริ่มจากลงมือลอกคราบค่านิยมผิด ๆ เช่น เรื่องอำนาจนิยม การเห็นเงินเป็นพระเจ้า ความคิดอุปถัมภ์ค้ำชู ระบบบ่าวไพร่ การดูดายดูถูกกดทับกัน สังคมที่ศรีวิไลต้องมีลักษณะแห่งมนุษยภาพ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นคนซึ่งกันและกัน


เมื่อผู้นำไม่สำนึกรู้เรื่องเหล่านี้จึงมองไม่เห็นรากเหง้าของปัญหา และในหัวคิดจิตใจแม้ถูกกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงกาลพังพินาศฉิบหายแต่ก็ไม่อาจปฏิรูปใด ๆ ได้

Related Posts

ร้อยเอ็ดเมืองทวารวดีที่ไม่มีคำว่าบังเอิญ
ปิดเล่มทางอีศาน 130
นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 131
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com