Category

ไม่มีหมวดหมู่

~ โ อ ม ~

      ~ โ อ ม ~ อะ | องค์พระศิวะผู้สร้างสรรค์อุ  | พระวิษณุผู้มุ่งมั่นการรักษามะ | พระพรหมทำลายทั้งโลกาโอม| รวมสามมหามวลเทพไท้อะ | องค์อรหันต์ผู้น้อมนำอุ  | อุตตมธรรมทรงมอบให้มะ | มหาสงฆ์สามัคคีชัยโอม...
Read More

ใ จ แ ห่ ง นิ ย า ย ภ า ร ต ะ

      • สะท้อนเลือดเนื้อเชื้อชีวิต        จิตวิญญาณอดีตกาลนานเนิ่นสำแดงจินตนาพาเพลิดเพลิน              มนุษย์สรรเสริญพระเจ้าใด      • องค์พระพรหมทำหน้าที่พระผู้สร้าง  พระศิวะทำลายล้างปางหวาดไหวพระวิษณ...
Read More

ปิดเล่ม ทางอีศาน 130

        การล่อซื้อเพื่อสร้างหลักฐานมัดตัวผู้กระทำผิดด้วยเงินหลักหมื่น แล้วยังค้นพบเงินสดในห้องทำงานของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้อีกหลายล้านบาท นับเป็นเรื่องทุ...
Read More

# แด่… ทองแถม นาถจำนง (“โชติช่วง นาดอน”)ในวันรับเกียรติ”นักเขียนศรีบูรพา”

     วันนี้เพื่อนน้อมรับนามเกียรติยศ           "ศรีบูรพา"ปรากฏวงวรรณศิลป์เพียรบรรยายหมายให้ได้ยลยิน                ...
Read More

อ.ราชภัฏร้อยเอ็ด จี้หน่วยงานรัฐเลิกยัดเยียด-ผลิตซ้ำ ‘เมืองสิบเอ็ดประตู’ ใช้ภาษีเผยแพร่ข้อมูลไร้หลักฐานรองรับ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญ รสจันทร์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เผยแพร่แถลงการณ์ ในฐานะผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองร้อยเอ็ด เรียกร้องให้หน่วยงานราชการยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด กรณี ‘เมืองสิบเอ็ดประตู’ ซึ่งถูกหักล้างไปนานกว่า 10 ปีด้วยข้อมูลทางวิชาการของนักภาษาโบราณ กรมศิลปากร แต่กลับยังคงมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน

ปิดเล่มทางอีศาน 130

ปิดเล่มทางอีศาน 130 การกำเนิดเกิดขึ้นของถนนสายมิตรภาพ และทางรถไฟสายอีสาน เมื่อ 60 ปีก่อน นำมาซึ่งความสะดวกสบาย ลักษณะน้ำไหลไฟสว่างทางดี แต่ขณะเดียวกัน เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ก็ขยายตัว พื้นที่ป่าถูกทำลาย ...
Read More

บทที่ ๑๓ กลับบ้าน

สังคมเมืองหลวงที่บันดาร์ เสรี เบกาวัน บรูไน เป็นสังคมเล็ก ๆ มีประชากรเทียบเท่าจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ผู้คนรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีต่อกัน หลังจากเสร็จสิ้นงานในหน้าที่แล้ว ฉันยังได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยทำงานการกุศลต่าง ๆ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com