บทร้อยกรองของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ๘-๑๐

บทร้อยกรองของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(สิริจฺนโท จันทร์) พ.ศ. ๒๓๙๙ – ๒๔๗๕
ทางอีศาน ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
คอลัมน์: โลกนิติคำกาพย์ภาษาลาว

๘. รสของหวานชอบกัน บ่น้อย
รสหนึ่งอ้อยรสหนึ่งนารี
เป็นรสดีกินหลายฮู่อิ่ม
ของบ่อิ่มรสยอดคำสอน
บ่ห่อนถอนยิ่งกินยิ่งแซบ
บ่คับแคบฟังได้ยิ่งหวาน

๙. รสสงสารกินเมาทั้งค่าย
รสบ่ฮ่ายกันแก่เจ็บตาย
อธิบายสองอันเพิ่นชี้
รสหนึ่งนี่คำเฒ่าสั่งสอน
รสที่สองคำสอนนักปราชญ์
เพิ่นฉลาดชี้ช่องนีรพาน

๑๐. วิชาการเฮียนเอาบ่ได้
เพิ่นกล่าวไว้มีเจ็ดประการ
เดียรฉานกับคนประมาท
คนขี้คร้านมักหลับมักนอน
คนอาทรป่วยโซพยาธิ์
คนอุบาทว์มักง่ายในกิจ
คนเห็นผิดทำการบ่เบื่อ
คนบ่เชื่อบ่ชอบวิชา.

Related Posts

สังคมระบบบุญนิยม
ขอโทษ…พ่อบ่เห็นอีหลี !
เมื่อคนอาเซียนเปลี่ยนการกิน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com