ปฏิญาณ “หมาเก้าหาง”

๐ ความรู้กระทบสมอง

สนองเรื่องราวสาระ

กระแทกใจนั้นศิลปะ

ภาวะอวิชชาภินท์พัง

๐ ฝึกฝนทางเทียวเชี่ยวชาญ

สืบสานคองเก่าเค้าหลัง

สำนึกนำเพิ่มพลัง

จิตตั้งใจรุ่งมุ่งอุทิศ

๐ วิถีชีพใหม่ศิลปิน

พลิกฟื้นแผ่นดินประกาศิต

สังคมสุขสันต์นฤมิต

แดนดินศักดิ์สิทธิ์แห่งปวงชน.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com