ปาฐกถาของนายสี จิ้นผิง ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 [ 2/4 ]

0

# ปาฐกถาของนายสี จิ้นผิง

ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี

การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน

วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

[ 2/4 ]

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

     หนึ่งศตวรรษก่อน บุคคลหัวก้าวหน้าของ พคจ. ได้ก่อตั้ง พคจ. ขึ้น และก่อรูปขึ้นเป็นจิตวิญญาณแห่งการก่อตั้งพรรคอันยิ่งใหญ่  นั่นก็คือ ยึดมั่นทฤษฎี รักษาอุดมการณ์ ปฏิบัติตามความตั้งใจ แบกรับภารกิจ ไม่กลัวพลีชีพ ต่อสู้อย่างกล้าหาญ ซื่อสัตย์ต่อพรรค และไม่ให้ประชาชนผิดหวัง  นี่คือแหล่งที่มาของจิตวิญญาณ พคจ.

      ตลอดหนึ่งศตวรรษ พคจ. ส่งเสริมการเชิดชูจิตวิญญาณการก่อตั้งพรรคอันยิ่งใหญ่ และก่อรูปขึ้นเป็นระบบจิตวิญญาณของชาว พคจ.ขึ้นในระหว่างการต่อสู้เป็นเวลาอันยาวนาน อีกทั้งหล่อหลอมคุณธรรมทางการเมืองที่แจ่มชัด สายธารประวัติศาสตร์หลั่งไหลอย่างไม่หยุดยั้ง  จิตวิญญาณดังกล่าวได้รับการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น เราต้องส่งเสริมการเชิดชูประเพณีภาคภูมิใจและสืบสานสายเลือดสีแดง เพื่อสืบทอดจิตวิญญาณการก่อตั้งพรรคอันยิ่งใหญ่ตลอดไป และพัฒนาให้รุ่งโรจน์ยิ่งขึ้น

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

    ตลอดหนึ่งศตวรรษ ผลสำเร็จทุกอย่างของเราได้มาจากความสามัคคีและการต่อสู้ของชาว พคจ. ประชาชนจีน และประชาชาติจีน  ชาว พคจ.ที่มีสหายเหมา เจ๋อตง  สหายเติ้ง เสี่ยวผิง  สหายเจียง เจ๋อหมิน  และสหายหู จิ่นเทา เป็นตัวแทนสำคัญนั้นได้สร้างคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ เพื่อฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ของประชาชาติจีนซึ่งคุ้มค่าแก่การบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์  เราขอแสดงความเคารพนับถืออย่างสูงแก่บุคคลเหล่านี้

      บัดนี้ เรารำลึกอย่างสุดซึ้งต่อท่านเหมา เจ๋อตง  ท่านโจว เอินไหล  ท่านหลิว เซ่าฉี  ท่านจู เต๋อ  ท่านเติ้ง เสี่ยวผิง  และท่านเฉิน หยุน เป็นต้น  ซึ่งเป็นนักปฏิวัติรุ่นเก่าผู้สร้างคุณูปการสำคัญต่อการก่อตั้ง รักษาความมั่นคง และพัฒนา พคจ.  รำลึกอย่างสุดซึ้งต่อนักปฏิวัติที่พลีชีพเพื่อสถาปนา ปกป้อง และสร้างสรรค์สาธารณรัฐประชาชนจีน  รำลึกอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่พลีชีพเพื่อการปฏิรูป เปิดประเทศ และการสร้างสรรค์ความทันสมัยของสังคมนิยม  รำลึกอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่มุ่งมั่นต่อสู้ทุกคนแห่งยุคใกล้ เพื่อเอกราชแห่งชาติและการปลดปล่อยของประชาชน   คุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ของบุคคลเหล่านี้ที่สร้างขึ้นเพื่อมาตุภูมิและประชาชาติจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างถาวร  จิตวิญญาณอันสูงส่งของพวกเขาจะจดจำไว้ในใจของประชาชนชั่วนิรันดร์

      ประชาชนเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์และเป็นวีรชนอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการกลาง พคจ.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูงส่งต่อบรรดากรรมกร เกษตรกร ปัญญาชน สมาชิกพรรคประชาธิปไตยต่าง ๆ และบุคคลที่ไม่สังกัดพรรค  กลุ่มคณะประชาชนต่าง ๆ บุคคลผู้รักชาติจากแวดวงต่าง ๆ นายและพลทหารของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน  เจ้าหน้าที่และทหารกองตำรวจติดอาวุธ ตำรวจสันติบาล เหล่าทหารดับเพลิงและกู้ภัย  ตลอดจนผู้ใช้แรงงานของสังคมนิยมทั้งปวง สมาชิกแนวร่วมจำนวนอันไพศาล   ขอแสดงความเคารพอย่างจริงใจต่อพี่น้องเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พี่น้องเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และพี่น้องไต้หวัน  ตลอดจนพี่น้องชาวจีนโพ้นทะเลอันไพศาล  และขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อประชาชนและมิตรสหายประเทศต่าง ๆ ที่อยู่เป็นมิตรกับประชาชนจีน เอาใจใส่และสนับสนุนภารกิจการปฏิวัติ การสร้างสรรค์ และการปฏิรูปของจีน

________________________________

แปลเรียบเรียงภาคภาษาไทยโดย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน – CMG.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com