ปาฐกถาของนายสี จิ้นผิง ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 [ 1/4 ]

0

# ปาฐกถาของนายสี จิ้นผิง

ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี

การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน

วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

[ 1/4 ]

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

     วันนี้เป็นวันสำคัญและยิ่งใหญ่ทั้งในประวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (พคจ.) และประวัติของประชาชาติจีน เรามาชุมนุมกันที่นี่อย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมกับประชาชนชนเผ่าต่าง ๆ ทั่วประเทศเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน   ย้อนทบทวนกระบวนการอันรุ่งโรจน์ในการมุมานะบากบั่นต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และมองไปสู่อนาคตอันกว้างไกลในการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน 

ก่อนอื่นเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศ

     โอกาสนี้ข้าพเจ้าในนามพรรคคอมมิวนิสต์และประชาชนจีนขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า จากการมุมานะบากบั่นต่อสู้อย่างต่อเนื่องของทั่วทั้งพรรคฯ และประชาชนชนเผ่าต่าง ๆ ทั่วประเทศจีน เราได้บรรลุเป้าหมายการบากบั่นต่อสู้แห่งศตวรรษแรก คือ การสร้างสังคมพอกินพอใช้ทุกด้านบนดินแดนจีน และแก้ไขปัญหาความยากจนสุดขีดเชิงประวัติศาสตร์ได้สำเร็จลุล่วง  อีกทั้งยังกำลังก้าวสู่เป้าหมายแห่งศตวรรษที่สองด้วยความกระตือรือร้น คือ การสร้างประเทศที่มีความเข้มแข็งและทันสมัยแห่งสังคมนิยมในทุกด้าน  นี่คือความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน นี่คือความยิ่งใหญ่ของประชาชนจีน นี่คือความยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

     จีนเป็นประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ในโลก มีประวัติศาสตร์แห่งอารยธรรมมาช้านานกว่า 5,000 ปี สร้างคุณูปการที่ไม่อาจดับสูญได้แก่อารยธรรมและความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ  หลังสงครามฝิ่น ค.ศ.1840 จีนค่อย ๆ ตกเป็นประเทศกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา ประเทศชาติตกอยู่ในภาวะอัปยศอดสู ประชาชนตกอยู่ในภาวะเดือดร้อน อารยธรรมถูกทำลาย  ประชาชาติจีนประสบภัยพิบัติร้ายแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อน  ตั้งแต่นั้นมาการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจึงกลายเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ที่สุดของประชาชนและประชาชาติจีน

เพื่อกู้วิกฤตประเทศ  ประชาชนจีนได้ลุกขึ้นต่อสู้ บุคคลผู้รักชาติบ้านเมืองได้รณรงค์ให้มีการต่อสู้กู้ชาติบ้านเมือง  การเคลื่อนไหวและแผนกู้ชาติบ้านเมืองต่าง ๆ เช่น ขบวนการ “ไท่ผิง” การปฏิรูประบอบการปกครอง “อู้ซวี”  ขบวนการ “อี้เหอถวน”  และการปฏิวัติ “ซินไฮ่”  เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่การเคลื่อนไหวเหล่านี้ล้วนประสบความล้มเหลว   ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าจีนต้องการแนวความคิดใหม่ในการชี้นำขบวนการกู้ชาติบ้านเมือง และองค์กรจัดตั้งใหม่ในการระดมพลังปฏิวัติอย่างเร่งด่วน

     หลังเกิดการปฏิวัติสังคมนิยมในรัสเซียในเดือนตุลาคม ค.ศ.1917 ลัทธิมาร์กซ์ได้เผยแพร่มายังจีน และพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ก่อตั้งขึ้นท่ามกลางความตื่นตัวของประชาชนและประชาชาติจีน ท่ามกลางการต่อสู้ของกรรมกรภายใต้การชี้นำของลัทธิมาร์กซ์   การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสมือนเป็นการบุกเบิกฟ้าดิน เพราะได้เปลี่ยนทิศทางและกระบวนการพัฒนาของประชาชาติจีนในระดับลึกซึ้งหลังยุคใกล้ปัจจุบัน เปลี่ยนอนาคตและชะตากรรมของประชาชนจีนในระดับลึกซึ้ง  ทั้งยังได้เปลี่ยนแนวโน้มและสถานการณ์การพัฒนาของโลกในระดับลึกซึ้งด้วย

     หลังพรรคคอมมิวนิสต์ก่อตั้งขึ้นโดยถือการนำความผาสุกแก่ประชาชนจีน และการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจแรกเริ่ม  ช่วง 100 ปีมานี้ ทุกการบากบั่นต่อสู้ ทุกการพลีชีพ ทุกการประดิษฐ์คิดสร้างที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามัคคีและนำประชาชนจีนปฏิบัตินั้นมีวัตถุประสงค์เพียงหนึ่งเดียว คือ บรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน เพื่อบรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน   พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามัคคีนำประชาชนหลั่งเลือดทุ่มกำลังสู้รบ ยืนหยัดต่อสู้ด้วยความทรหดอดทน จนประสบความสำเร็จในการปฏิวัติแห่งลัทธิประชาธิปไตยใหม่  เราได้ผ่านสงครามกรีธาทัพปราบขุนศึกภาคเหนือ  สงครามปฏิวัติที่ดิน  สงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น และสงครามปลดปล่อยประชาชน  ปราบกลุ่มต่อต้านการปฏิวัติด้วยกำลังอาวุธ  โค่นล้มอำนาจอิทธิพลของกลุ่มที่เป็นลัทธิจักรวรรดินิยม ศักดินานิยม และทุนนิยม  สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ  บรรลุความเป็นเอกราชของประชาชาติและการปลดแอกประชาชน   การได้รับชัยชนะในการปฏิวัติแห่งลัทธิประชาธิปไตยใหม่นั้น ได้สิ้นสุดประวัติศาสตร์แห่งสังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินาของจีนในยุคเก่าอย่างสิ้นเชิง  สิ้นสุดการแตกแยกของจีนในยุคเก่าอย่างสิ้นเชิง  ยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคเท่าเทียมที่บรรดาประเทศมหาอำนาจยัดเยียดให้จีน และอภิสิทธิ์ทุกอย่างของประเทศที่เป็นลัทธิจักรวรรดินิยมในจีน  สร้างเงื่อนไขทางสังคมขั้นพื้นฐานแก่การบรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน    พรรคคอมมิวนิสต์ และประชาชนจีนที่ผ่านการต่อสู้อย่างกล้าหาญได้ประกาศต่อทั่วโลกอย่างหนักแน่นว่า ประชาชนจีนได้ลุกขึ้นแล้ว  ยุคที่ประชาชาติจีนถูกรุกราน กดขี่ และข่มเหงรังแกตามอำเภอใจนั้นจะไม่มีวันหวนคืนกลับมาอีก

เพื่อบรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามัคคีและนำประชาชนจีนพยายามยืนขึ้นด้วยลำแข้งตัวเอง มุมานะบากบั่นต่อสู้เพื่อภารกิจพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งเกรียงไกร จนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการปฏิวัติและสร้างสรรค์สังคมนิยม   เราได้ทำการปฏิวัติสังคมนิยม ขจัดระบบศักดินา ซึ่งเป็นระบบขูดรีดและกดขี่ประชาชนที่ใช้มาเป็นเวลาหลายพันปี  ตั้งระบบสังคมนิยมขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์สังคมนิยม  เอาชนะการบ่อนทำลายและการท้าทายด้วยกำลังอาวุธของกลุ่มประเทศมหาอำนาจ ที่เป็นลัทธิจักรวรรดินิยมและลัทธิครองความเป็นใหญ่  บรรลุการปฏิรูปสังคมในขอบเขตกว้างที่สุด และมีระดับลึกซึ้งที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาชาติจีน  บรรลุการก้าวกระโดดอย่างยิ่งใหญ่สู่สังคมที่เป็นลัทธิสังคมนิยมในจีน ที่เป็นประเทศตะวันออกที่ยากจนและมีประชากรจำนวนมาก   ทั้งนี้ได้ปูพื้นฐานทางการเมืองและระบบในเบื้องต้นแก่การฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนที่ผ่านการต่อสู้อย่างกล้าหาญได้ประกาศต่อทั่วโลกอย่างหนักแน่นว่า ประชาชนจีนไม่เพียงแต่สามารถล้มล้างสังคมเก่า หากยังสามารถสร้างสังคมใหม่ขึ้นได้ด้วย  มีแต่สังคมนิยมเท่านั้นที่สามารถกู้จีน มีแต่ลัทธิสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนเท่านั้นที่สามารถพัฒนาจีน

     ​​เพื่อบรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามัคคีและนำประชาชนจีนปลดปล่อยความคิดและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จนประสบความสำเร็จในการปฏิรูปเปิดสู่ภายนอก และการสร้างสรรค์ความทันสมัยแห่งสังคมนิยม  เราได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนที่มีความหมายอันลึกซึ้งยาวไกลในประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ได้กำหนดแนวทางขั้นพื้นฐานของพรรคฯ ในช่วงต้นแห่งสังคมนิยม  ได้ขับเคลื่อนการปฏิรูปเปิดสู่ภายนอกอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่  ได้เอาชนะความเสี่ยงและความท้าทายด้านต่าง ๆ  ได้บุกเบิก ยืนหยัด รักษา และพัฒนาสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีน  ได้บรรลุการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์จากระบบเศรษฐกิจการวางแผนในระดับสูง มาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแห่งสังคมนิยมที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา  จากการปิดประเทศหรือกึ่งปิดประเทศมาเป็นการเปิดสู่ภายนอกในทุกด้าน   นอกจากนี้ยังได้บรรลุความก้าวหน้าเชิงประวัติศาสตร์จากการมีพลังการผลิตที่ค่อนข้างล้าหลัง มาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองในโลก  บรรลุการก้าวกระโดดเชิงประวัติศาสตร์จากประชาชนมีปัญหาปากท้อง มาเป็นสังคมพอกินพอใช้โดยรวมและก้าวไปสู่สังคมพอกินพอใช้ในทุกด้าน   ทั้งนี้ สร้างหลักประกันเชิงระบบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา และเงื่อนไขทางวัตถุที่กำลังพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้แก่การฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน   พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนที่ผ่านการต่อสู้อย่างกล้าหาญ ได้ประกาศต่อทั่วโลกอย่างหนักแน่นว่า การปฏิรูปเปิดสู่ภายนอกเป็นนโยบายที่มีความสำคัญยิ่งในการกำหนดอนาคตและชะตากรรมของจีนในยุคปัจจุบัน

​​     เพื่อบรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามัคคีและนำประชาชนจีนเพิ่มพูนความมั่นใจในตนเอง และพยายามพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  รวมทั้งยังรักษาแนวทางที่ถูกต้องและการสร้างนวัตกรรม ได้ทำการต่อสู้อันยิ่งใหญ่  ดำเนินโครงการอันยิ่งใหญ่  ปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ และไล่ตามความฝันอันยิ่งใหญ่ จนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แห่งสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนในยุคใหม่   นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 18 เป็นต้นมา  การพัฒนาสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนได้เข้าสู่ยุคใหม่ เรายืนหยัดและเสริมสร้างการนำในทุกด้านของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ผลักดันการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และอารยธรรมทางระบบนิเวศอย่างสอดประสานกัน  ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน  การลงลึกการปฏิรูปอย่างรอบด้าน  การปกครองบริหารประเทศตามระบบกฎหมายอย่างรอบด้าน และการกำกับดูแลพรรคฯ อย่างเข้มงวดในทุกด้าน  ยืนหยัดและปรับปรุงระบบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนให้สมบูรณ์ขึ้น  ขับเคลื่อนระบบการบริหารประเทศและทักษะการบริหารประเทศให้มีความทันสมัยมากขึ้น   นอกจากนี้ยังจะยืนหยัดการบริหารพรรคฯ ตามกฎระเบียบและปรับปรุงกฎระเบียบของพรรคฯ ให้สมบูรณ์มากขึ้น จะเอาชนะความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายบากบั่นต่อสู้แห่งศตวรรษแรก และทำให้แผนยุทธศาสตร์การบรรลุเป้าหมายศตวรรษที่สองมีความชัดเจนมากขึ้น   ภารกิจของพรรคฯและรัฐประสบความสำเร็จเชิงประวัติศาสตร์ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์ สร้างหลักประกันเชิงระบบที่สมบูรณ์และพื้นฐานทางด้านวัตถุที่มั่นคงยิ่งขึ้น  รวมทั้งมีพลังทางด้านจิตใจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแก่การฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน   พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนที่ผ่านการต่อสู้อย่างกล้าหาญได้ประกาศต่อทั่วโลกอย่างหนักแน่นว่า ประชาชาติจีนได้บรรลุการก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่  จากการลุกขึ้น มั่งคั่งขึ้น มาเป็นเข้มแข็งขึ้น  การบรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนนั้นได้เข้าสู่กระบวนการเชิงประวัติศาสตร์ที่ต้องเป็นไปอย่างมั่นคงแล้ว

​​     ช่วง 100 ปีมานี้ พรรคคอมมิวนิสต์และประชาชนจีนสร้างปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประชาชาติจีนด้วยความองอาจและกล้าหาญ  ช่วง 100 ปีมานี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้บุกเบิกแนวทางอันยิ่งใหญ่ ปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ และประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่  ทั้งหมดนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การพัฒนาของประชาชาติจีนและประวัติการพัฒนาอารยธรรมของมวลมนุษยชาติอย่างแน่นอน

________________________________

แปลเรียบเรียงภาคภาษาไทยโดย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน – CMG.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com