ปิดเล่ม “ทางอีศาน” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เพื่อ “ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต” นอกจากเนื้อหาสาระจากนิตยสารทางอีศานในมือท่านนี้ เรายังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดเสวนาอภิปราย จัดค่ายจุดประกายการอ่านเขียน เปิดตัวแนะนำหนังสือ และจัดท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เราได้จัดเป็นครั้งที่ ๖ มุ่งประเทศเวียดนาม เส้นทางฮานอย - เดียนเบียนฟู เพื่อสืบสานเรื่องราวรากเหง้าเผ่าพันธุ์ไทน้อย |ไทดำ ในดินแดนเมืองนาน้อยอ้อยหนู หรือเมืองแถน และศึกษาประวัติศาสตร์สงครามยุคอาณานิคม การเดินทางครั้งนี้ต่อเนื่องจากครั้งที่ ๕ ที่เราไปสืบสาวรากเหง้าพี่น้องไต | ไทใหญ่ที่เมืองคุนหมิง – สิบสองปันนา ประเทศจีน

และระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๒ เมษายน ได้วางกำหนดการท่องเที่ยวครั้งที่ ๗ ขึ้นแล้ว มุ่งแดนทวารวดี “จากเมืองฟ้าแดดสงยาง จ.มหาสารคาม – เมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์”

ในช่วงการเดินทางทุกครั้ง เราจะเชิญผู้รู้ในทริปนั้น ๆ เป็นวิทยากร ซึ่งนอกจากจะเปี่ยมความสุข สนุกสนาน ได้รื่นรมย์ชมชื่นธรรมชาติ ยังได้รับสาระเหมือนกับเข้ารับอบรมหนึ่งเทอมการศึกษาเลยทีเดียว

“ทางอีศาน” เริ่มจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๖๑ ครั้งนั้นพาชมปราสาทอีสานใต้ เส้นทางสระแก้ว -บุรีรัมย์ – ศรีสะเกษ – สุรินทร์ – นครราชสีมา และจัดครั้งที่ ๒ ทัวร์สายธารวัฒนธรรม เส้นทางมหาสารคาม - กาฬสินธุ์ และร่วมงานสายธารวัฒนธรรมเพื่อชีวิต เมื่อเกิดโรคห่าตำปอดจึงเว้นวรรคไปหลายปี

ครั้งที่ ๓ ไปอีสานเหนือ – จ.สกลนครครั้งที่ ๔ เลาะเลียบแม่น้ำโขงจากเชียงคาน – อุบลราชธานี

กิจกรรมท่องเที่ยวเราจะเน้นภาคอีสานแต่ก็ไปภาคอื่นประเทศอื่นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องเรารู้จักของดีเรื่องนี้ดีของบ้านตนเอง และให้คนบ้านอื่นเมืองไกลได้มาสัมผัสรู้จัก อันจะทำให้ตระหนักรักถิ่น และเกิดความภาคภูมิใจ

เชิญสมาชิกทางอีศาน แนะนำสถานที่เพื่อเรียนรู้ เที่ยวชม และเชิญร่วมกิจกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรมด้วยกัน

Related Posts

ทางอีศาน ฉบับที่ 142
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com