# พบปะหารือการปลูกมันสำปะหลัง ให้ได้ไร่ละ 40 ตัน #

# พบปะหารือการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ไร่ละ 40 ตัน #

ณ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ทบทวน – ความพร้อมที่จะร่วมโครงการของแต่ละคน ~ แปลงเพาะปลูก

– 8 วัตถุปัจจัยที่ทำให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมาย

สรุป
- ภาระหน้าที่และการจัดสรรปันส่วน
- การผสมทำหัวเชื้อ การขยายและพร้อมใช้
นัดหมายครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม เวลา 10.30 น.
- เพื่อลงมือปฏิบัติ
- ขุดหลุมเพาะตามแปลงที่เข้าร่วมโครงการ
- เริ่มด้วยก้อนสรรพสิ่ง, กิ่งไม้บดละเอียด, ดินโคลน, เปลือกมัน, ผักตบชวา (จอก, แหน, สาหร่าย, ผำ ฯลฯ), ต้นพันธุ์ 6 ตา, ใบฉำฉา (ใบมะม่วง, ใบไผ่ ฯลฯ) และทับด้วยดินชั้นบนสุด

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com