มืออาชีพ อาชีพมือ

0

๏ จักสิ มาเป็นก้าว เป็นกระบวนพาผ่าน-

ฮ้อนฝน ทนทุกข์แก้ แนวข้อง1ขุกคา

อุปสรรค ผองพานสู้ สีมือ2ลือซ่า

ซื่อเสียง ดังโด่งก้อง ฟองฟ้ง3ฝ่ายดี บแล้ว

๏ การศึก- ษาเสริมฮู้ มาพอโตบ่

ทฤษฎี แลปฏิบัติเตื้อง ตรงต้องต่อคดี

กอปร์ทัง จริงใจเกื้อ- กูลการเสียสละ

บ่หวัง เอาอัก4ได้ ตัวะ5ต้มส่วนรวม หั้นแหล้ว

๏ คุณสม- บัติว่านี้ มีบ่นอคน?

ซุมเสนอ แนวทาง ย่างขอเสียงยู้6

ใผนอ สมควรเอิ้น เป็นมืออาซีพ

บ่ลวง หลอนหลอกต้ม ขมข้อขื่นคาว

๏ หรือท่อ7 เป็นกาฝาก ซอนฮากอาศัย

เบียดใบ บังฝังแฝง กกกอกางก้าน

เป็นข- บวนการม้าง8 หมายมาเป็นหมู่-

เขมือบ มีมุ่นหม้น9 ขนปล้นพสุธา

๏ คันเป็น พอส่ำนี้ มีอาซีพตาง10มือ

ตางตีนของ เผด11ผีกินโผ้12 ถ้อนนอ

ควรวิญ- ญูเยือง13ฮู้ แลควรสอนสั่ง

ให้มัน โดนดีดฟ้ง สูญถิ้ม14เผ่าพันธุ์ สาเนอ

๏ อย่าให้ มาหันห้าว สหาวหอง15หัวแห่น16

กินโป่ม17 ปันพูดเนื้อ18 กลางบ้านบ่ขะลำ19

แลคน ควรทันข้อ ของดีหรือซั่ว

บ่ให้ ผีหลอกต้ม ลงหม้อนะฮก20ไฟ อีกแล้ว๚ะ๛

10 กุมภาพันธ์ 2562 

ข้อง1 : ติดขัด, ขวาง.

สีมือ2 : ฝีมือ.

ฟ้ง3 : ฟุ้ง, กระจาย.

อัก4 : แอบ.

ตัวะ5 : โกหก.

ยู้6 : ผลัก, ดัน.

ท่อ7 : เท่า.

ม้าง8 : ทำลาย, ล้าง.

หม้น9 : ดันเข้าหรือออก.

ตาง10: ต่าง, ตัวแทน.

เผด11 : ผีเปรต.

กินโผ้12 : กินคำใหญ่.

เยือง13 : ส่อง.

ถิ้ม14 : ทิ้ง.

สหาวหอง15 : สามหาว, เหลิง.

หัวแห่น16 : เสียงหัวเราะ.

โป่ม17 : กินคำใหญ่.

พูดเนื้อ18 : ส่วนแบ่งปันที่เป็นเนื้อ.

ขะลำ19 : ข้อห้าม.

นะฮก20 : นรก.

ขอบคุณภาพประกอบจาก https://pixabay.com/

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com