By

"บุญมา ภูเม็ง"

เด่มือ มือเด่

ยามนั้นสางหลาง มือสวกซี้ กันว่าโสมม มีแต่ กำกุมบาย ต่อนอาจมเปื้อน ปานว่า บนหนนี้ ตาคนบ่เห็นฮุ่ง แท้นอ หยาบหยา หนาหนืดทึ้ง หนังด้านด่างหมอง คักแล้ว ใผมือ ยาวยาดยุ้ม หยุมแย่งแฝงฝัง โลโภ แลโมหันธ์ มืดกมล...
Read More

ส่อแส่

ส่อแส่ เขาข่าวข้อ ไขป่องแปวเหิน ความเป็นไป ป่วยปูมเปิงบ้าน ขุนแข็ง มาปัวปิ้น ฝนยาทาใส่ พยาธิ หยังซ่างดื้อ คีงไข้ไข่บวม ตื่มแล้ว
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com