ระวัง! ห่าตำหัวใจ

ผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า “ห่า” เป็นผีประเภทหนึ่ง  ผีตนนี้ทำให้เกิดโรคระบาดร้ายแรง และพรากชีวิตผู้คนจำนวนมาก  จึงเรียกชื่อโรคนี้โดยรวมว่า “โรคห่า”

โรคห่าเกิดได้ทั้งจากคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม  เมื่อสรรพสิ่งบนผิวโลกสะสมความสกปรกโสมมต่าง ๆ เชื้อร้ายก็จะเพาะแตกตัวขึ้น  เรื่องน่าแปลกคือ ครบรอบร้อยปีมันจะออกอาละวาดสักครั้ง  พ.ศ.๒๒๖๓ เกิดกาฬโรค ~ “ห่าตำตับ”  พ.ศ.๒๓๖๓ เกิดอหิวาตกโรค ~ “ห่าตำไส้”  พ.ศ.๒๔๖๓ เกิดไข้หวัดใหญ่ ~ “ห่าตำหัว”  พ.ศ.๒๕๖๓ เกิดโควิด ~ “ห่าตำปอด”

แม้กระนั้นในรอบ ๓๐๐ – ๔๐๐ ปีที่ผ่านมา  มนุษย์ยังไม่ใส่ใจต่อเรื่องโรคระบาด  อาจจะเป็นเพราะการเกิดแต่ละครั้งมันกระโดดข้ามช่วงอายุคนมาสองสามรุ่น เหตุการณ์จริงที่ได้ยินได้ฟังจึงเหมือนได้ฟังนิทานตำนานแต่ครั้งไกลโพ้น  ทำให้ไม่เคยมีการรณรงค์ให้ความรู้  ไม่เคยเตรียมตัวรับมือในขอบเขตทั่วโลก  มิหนำซ้ำมนุษย์ยิ่งมุ่งแก่งแย่งแข่งขัน ทำร้ายกันและทำลายธรรมชาติหนักหน่วงขึ้น

นอกจากนั้นสำหรับประเทศไทย ห้วงแห่งการอุบัติของโรคห่าตำปอด วิกฤตการณ์นี้ได้เผยย้ำให้เห็นสาเหตุแห่งความไม่พัฒนาล้าหลังของสังคมในทุกด้าน  ผู้นำผู้บริหารไร้ความสามารถ  มีผลประโยชน์ทับซ้อน  ข้ารัฐการขาดประสิทธิภาพ  เต็มไปด้วยการกินสินบาทคาดสินบน  อภิสิทธิ์ชนและกลุ่มทุนผูกขาดครองเมือง  ชีวิตคนเล็กคนน้อยถูกเอารัดเอาเปรียบ ไร้โอกาส ไร้สวัสดิการ

พี่น้องเราออกจากบ้านมาขายแรงงานในเมือง ทนอดอยากเหนื่อยยาก ทนการดูถูกเหยียดหยาม เพื่อหวังกำเงินร้อยเงินพันส่งให้ทางบ้านบ้าง  ครั้นเกิดโรคห่าตำปอด รัฐบาลนายทุนใหญ่นายทุนน้อยไม่เพียงไม่ปกป้องถนอมดูแล กลับปล่อยให้ซมซานไปรักษาไปตายที่บ้าน แถมยังนำเชื้อร้ายไปแพร่ให้ครอบครัวและคนในหมู่บ้าน

ยังดีที่ “หัวใจ” ของหมู่บ้านยังเข้มแข็ง พี่น้องเราคงเปี่ยมด้วยความรัก ความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีศีลมีธรรม มีปัจจัยพื้นในการดำรงชีวิต และรับรักษากัน  เรื่อง “หัวใจ” ของหมู่บ้านนี้เราต้องซึมซับ สืบทอด และพัฒนาให้แข็งแกร่ง  มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานต่อไปเรื่อย อนาคตอีกร้อยปีพันปีข้างหน้าอย่าให้เกิดโรคห่าตำหัวใจขึ้นได้

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com