“ลาว” กลุ่มชาติพันธุ์ก่อนเรียกตัวเองว่า “ไต-ไท”

0

“ลาว” กลุ่มชาติพันธุ์ก่อนเรียกตัวเองว่า “ไต-ไท”

31 กรกฎาคม 2559

การกระจายตัวของชาติพันธุ์ตระกูลภาษาไท-กะไดการกระจายตัวของชาติพันธุ์ตระกูลออสโตร-เอเชียติค (มอญ เขมร)การกระจายตัวของชาติพันธุ์ตระกูลภาษา ม้ง เย้าการกระจายตัวชาติพันธุ์ออสโตรนีเซียน

ทั้งหมดนี้มีพันธุกรรม DNA ร่วมกัน มีภาษาใกล้เคียงกัน อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมข้าว วัฒนธรรมเรือ วัฒนธรรมสำริด ร่วมกัน จีนบันทึกเมื่อเกือบสี่พันปีก่อนเรียกพวกนี้่ว่า “ไป่ผู”

ต่อมาเมื่อสามพันปีก่อนเรียกพวกนี้ว่า “ไป่เยวี่ย” สาขาหนึ่งของพวกไป่เยวี่ย ที่อยู่ในกวางสี กุ้ยโจว ยูนนาน เวียดนามภาคเหนือ และลาวภาคเหนือ อีสานลุ่มแม่น้ำชีขึ้นไป เป็นบรรพชนของชาติพันธุ์ที่ต่อมาเรียกชื่อว่าไท

ชื่อชนเผ่าที่เรียกว่า ไต-ไท เริ่มปรากฏในเอกสารจีนยุคราชวงศ์ซ่งใต้ ก่อนหน้านั้นเราไม่รู้ว่าเราเรียกตัวเองว่าอะไร แต่บันทึกจีนตอนปลายสามก๊ก เปลี่ยนจากการเรียกพวกคนพื้นเมืองภาคใต้จากคำว่า “เยวี่ย” (เวียด) เป็นคำว่า “เหล่า” (ลาว) ดังนั้น ชื่อเรียกตัวเองว่า “ลาว” จึงเก่าแก่กว่าคำว่า “ไท” เกือบพันปี

และเราอยู่ร่วมดินแดนอย่างแยกกันไม่ได้ ผสมผสานกับคนมอญเขมรและมลายูเก่ามาหลายพันปีแล้ว ถ้าดู DNA พวกเราทั้งอาเซียนเป็นเครือญาติร่วมสายเลือดกัน

ภาพจาก: Tai-Kadai wikimedia, Austro-Asiatic languagesgulper, Hmomg-Mien wikipedia, Austronesian wikimedia

…………….

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง:
ชาวลาวในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์จีน
ผู้ไตในอำเภอหม่ากวน มณฑลยูนนาน
– คนเหล่า (Lao) เคลื่อนเข้าสู่เสฉวน

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com