วัดคาทอลิก


วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน – โรงเรียนมารดาวนารักษ์วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน – โรงเรียนมารดาวนารักษ์ บ้านโคกปราสาท-ปราสาทพร ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ภายในเขตวัดแห่งนี้มีปราสาทขอม คาดว่าเป็น”อโรคยาศาล”แห่งหนึ่ง วันนี้ยังเหลือแต่ฐาน มีศิลาแลงสดงเขตแดน มีโบราณวัตถุบางชิ้นหลงเหลือตรงใจกลางปราสาทมีรูปปั้นแม่พระฯประดิษฐานอีกสองถึงสามร้อยปีข้างหน้าไม่รู้ว่าจะมีรูปเคารพใดปรากฏขึ้น ณ ที่แห่งนี้.
Related Posts

ภาพพระเตมีย์ บนใบเสมาทวารวดีอีสาน
ต้นกำเนิดนิทาน “ตาเจี้ย ตาลูน – ปลาบู่ทอง – เต่าคำ และซินเดอเรลล่า”
เมืองฮม เมืองโบราณกว่า ๔๐๐ ปี ของลาว
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com