วิถีใหม่ราษฎรไทย


โรคห่าใหญ่ยังลามระบาด เมื่อเดือนพฤษภาคม ผู้ติดเชื้อทั่วโลก ๖ ล้านคน ปลายเดือนมิถุนายนกำลังจะทะยานถึง ๑๐ ล้านคน หลายประเทศคลายล็อคดาวน์แล้วต้องรีบปิดบางเมืองเพราะผู้ป่วยเพิ่มพรวดพราด สร้างความกังวลว่าจะเกิดระบาดหนักรอบสองอีกหรือไม่

เรื่องป่วยไข้เป็นตายสำคัญที่สุดกับทุกชีวิต เรื่องปากท้องอิ่มหิวก็ต้องห่วงหา เรื่องรายรับรายจ่ายเพื่อปัจจัยสี่ เพื่อความมั่นคงของตนและครอบครัวก็ฟันฝ่าดำเนินไป  ผลจากโรคระบาดไปทั่วโลก กระทบเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพการงาน และเขย่าเข้าไปถึงความคิดจิตวิญญาณของผู้ที่อาศัยบนผิวโลก เกิดอะไรขึ้นกับดาวโลก เราจะหาทางต้านทานสู้รบให้อยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไร และหลังจากนี้โลกจะเกิดโรคอะไรขึ้นบ้าง

ในภาวะวิกฤตนี้ ได้เกิดคำว่า “วิถีปกติใหม่” (New Normal) คำคำนี้ถูกกล่าวเน้นย้ำอย่างมากจากฝ่ายบริหารภาวะวิกฤต จากภาคราชการ ทำนองเรียกร้องให้ประชาชนปรับและทรงตัวให้ได้ สร้างวิถีและดำเนินชีวิตแบบใหม่ให้ได้

“ชีวิตวิถีใหม่” คำนี้ประดิษฐ์มาจากประเทศทางตะวันตก อาจจะสอดคล้องต้องจริตคนชั้นกลางไทย คนในเมืองใหญ่ คนในเครื่องแบบ คนในสายพานอุตสาหกรรมพึ่งพา เพื่อที่จะยกฐานะเลื่อนชั้นตำแหน่งของตน อาจจะสอดคล้องกับการปรับตัว

ของนักการเมืองที่มุ่งแสวงหาตำแหน่ง อำนาจและผลประโยชน์ อาจจะสอดคล้องกับกลุ่มทุนผูกขาด เพื่อวางแผนแข่งขันกันกินรวบประเทศไทยยิ่งขึ้น

สำหรับราษฎรแล้ว ราษฎรทั้งหลายอยู่กับธรรมชาติ อยู่กับความเป็นจริง อยู่กับการพึ่งลำแข้งของตนเองมาแต่บรรพชน แปงสร้างบ้านเมืองยึดหลักคุณธรรมกำหนดรูปรอยแบบแผนชีวิต ที่สำคัญที่สุด ราษฎรทั้งหลายเป็นฝ่ายถูกกระทำ ถูกกดขี่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย

ชีวิตวิถีปกติใหม่ของราษฎรสามารถเกิดขึ้นได้เพียงแต่เศษเดนความคิดยุครัฐโบราณที่มองว่าราษฎรเป็นไพร่ทาสหมดไป เพียงแต่สังคมมีเสรีภาพเสมอภาคและภราดรภาพ  เพียงแต่การทำมาค้าขายมีความยุติธรรมไร้สิ้นการผูกขาด เพียงแต่โลกนี้ไม่มีชาติอภิมหาอำนาจครอบครอง

ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ของราษฎรเกิดขึ้นทันที เมื่อราษฎรได้ทบทวน ลำดับปรับความคิด ความเชื่อ ค่านิยมต่าง ๆ เหตุเรื่องประการใดบ้างที่ติดยึดแล้วฉุดให้ไม่พัฒนาล้าหลัง และใครเป็นผู้สร้างสำนึกนำเช่นนั้นมามัดตราสังราษฎรไว้ มีเรื่องใดที่ได้กระตุ้นเร้าให้คึกคักมีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์ ให้ราษฎรลุกขึ้นทลายกฎกรอบที่ครอบงำไว้ได้ รื้อถอนความคิดเก่าที่ไม่ดี  ฟื้นฟูความคิดเก่าและเพิ่มเติมสิ่งใหม่ที่ดีงามอยู่เสมอ

พลังราษฎรในทุกชุมชน หมู่บ้าน ที่ตั้งมั่นกระจัดกระจายอยู่ทุกภูมิภาคประเทศไทย มีบทบาทเป็นผู้สร้าง ผู้รักษา ผู้พัฒนาและสืบทอดส่งต่อบ้านเมืองนี้ให้กับลูกหลานเหลนอย่างแท้จริง

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com