สาส์นจากทางอีศาน

0

๑ ความเปลี่ยนแปลง

นิตยสาร “ทางอีศาน” เกิดขึ้นด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเขียนอ่านให้แพร่หลาย เข้มแข็ง และเข้าร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ สร้างสังคมแห่งปัญญาขึ้น

วันนี้เราออกก้าวเดินตามทางที่วาดฝันมาเกือบ 8 ปีแล้ว คณะทำงานทุกคนทุกฝ่ายได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงคิดและการสนับสนุน อย่างสุดกำลังให้ทรงตัวอยู่ได้  จนถึงวันนี้มีความจำเป็นต้องลดจำนวนหน้าหนังสือลง เพื่อผ่อนเบาภาระค่ากระดาษ ค่าพิมพ์และค่าขนส่ง

แต่ในขณะเดียวกัน เรากำลังเร่งพัฒนางานด้านโซเชียลมีเดีย เพื่อบรรจุองค์ความรู้ที่เรามีทั้งหมด เพื่อรองรับข้อมูลใหม่ ๆ ให้ได้เต็มที่และสามารถเผยแพร่ได้กว้างไกลไปทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้ขยายฐานผู้อ่านและการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านยิ่งขึ้น โดยสื่อสำคัญคือตัวเล่มหนังสือยังคงอยู่

“ต้องการรู้เรื่องอีสาน พิมพ์คำว่า ท า ง อี ศ า น” คือ คำขวัญโครงการอีศานมีเดีย ที่เราดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจังมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ นี้ พร้อมเปิดให้บริการฟรีอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเรากำหนดจัดงานเปิดตัววันที่ ๔ พฤษภาคม ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากเครือข่ายเพื่อนมิตร – จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมของเรา และฝากช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้ทางอีศาน ฝากขยายสมาชิก และฝากสนับสนุนการลงแจ้งความโฆษณาด้วยความเปลี่ยนแปลง

โครงการฯนี้มุ่งศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ใหม่ร่วมกับชุมชน โดยนําวิถีชีวิตของคนชุมชนมาเป็นหลักในการจัดกระบวนการพัฒนาสู่การปฏิบัติ มี “วัด” เป็นศูนย์กลาง ชุมชนและราชการร่วมเสริมสร้างสายสัมพันธ์บนพื้นฐานการให้เกียรติ เคารพ เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลให้ทุนทางปัญญามีชีวิตและเกิดความยั่งยืน 

รหัส ๐๗๙ มาจาก

๐ = เริ่มต้นจากศูนย์ ทำงานจิตอาสา 

๗ = เขตการทำงาน สปสช. 

๙ = เขตปกครองของคณะสงฆ์

ทั้งนี้เพื่อสร้างผู้นำนักพัฒนา เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเพื่อการพัฒนาที่เกื้อกูล

สมาชิกผู้เข้าร่วมคือ พระสงฆ์ที่มีแนวคิดพัฒนา มีจิตอาสา กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ และกล้าเปลี่ยนแปลง

พื้นที่จัดกิจกรรม ๔ จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์  ระยะเวลาดำเนินการจากปลายปี ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ขับเคลื่อนโดย เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา ซึ่งมี ดร.อาทิตย์ บำรุงเอื้อ เป็นประธาน

สนใจเข้าร่วมติดต่อสอบถามที่คณะเลขานุการโครงการฯ – สุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง โทร. ๐๙๑-๐๕๔-๑๒๔๒หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com