Day

มกราคม 3, 2019

สาส์นจากทางอีศาน

คณะทำงานทุกคนทุกฝ่ายได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงคิดและการสนับสนุน อย่างสุดกำลังให้ทรงตัวอยู่ได้ จนถึงวันนี้มีความจำเป็นต้องลดจำนวนหน้าหนังสือลง เพื่อผ่อนเบาภาระค่ากระดาษ ค่าพิมพ์และค่าขนส่ง

ธีระวัฒน์ คะนะมะ

ผมเกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2507 เป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม ชอบขีด ๆ เขียน ๆ และการวาดรูปมาตั้งแต่วัยเด็ก จนกลายเป็นความสุขเมื่อได้วาดรูปและอยู่กับสิ่งนี้ได้นาน ๆ แล้วพัฒนาฝีมือดีขึ้นเรื่อย ๆ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com