เชิญธง “ทางอีศาน”

0

เชิญธง “ทางอีศาน”

สาส์นจาก “ทางอีศาน”
From us in “E-Shann”
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๓
ปีที่ ๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘
ฉบับ: พระอีศาณ : เทพบดีที่ยิ่งใหญ่

 

[๑]
เชิญธงแล้วจ้วงเหล้าจากไหใหญ่
เหล้านี้ต้มด้วยใจรสเข้มข้น
จอกแรกถวายแถนเบื้องบน
สาดจอกสองบูชาบรรพชนคนสร้างไท
ตำจอกสามกับมวลมิตรสหาย
กินดื่มให้ชุ่มใจกายเพื่องานใหญ่
อิ่มหนำแล้วเราออกเคลื่อนขบวนไกล
ไปเฮาไปไปแปงสร้าง”ทางอีศาน”

[๒]
อีสานมีมูนมังฮีตสิบสอง
คองสิบสี่มีไว้ให้สืบสาน
ธรรมนูญชีวีมียาวนาน
มีผีเฮือนผีบ้านเฝ้าคุ้มครอง
อีสานมีขะลำมีจํ้าหมอ
มียาหม้อยาฝนให้คนถอง
มีลายแคนลายลำหลากทำนอง
มีภาษาเป็นมงกุฏทองวัฒนธรรม

[๓]
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อันลํ้าลึก
สาวถึงดึกดำบรรพ์นั้นตอกยํ้า
ไดโนเสาร์เที่ยวหากินถิ่นประจำ
ฝูงมนุษย์ก็เกิดกํ้าพันหมื่นปี
มีชาติเชื้อหน่อญ้อ ลาว จีน ส่วย
เขมร กูย(กวย) แกว มอญ ล้วนน้องพี่
ชะบน ผู้ไท โส้ โส้ง โย้ย พวนไมตรี
กุลา กะเลิง ก็มี บรูฮฺ แสก เยอ

[๔]
ผักหญ้ากบปูปลาแหล่งอาหาร
มีอิ่มหนำสำราญสุขเสมอ
ภูเขา ป่าไม้ สายนํ้าพรัอมบำเรอ
เพลิดเลิศเลอธรรมชาติงามทั่วไป
ด้วยสายตาตำบักหุ่งดูพื้นพื้น
แต่รสแซบยั่งยืนจักหาไหน
ข้าวเหนียว ลาบ แจ๋ว ปลาแดกไห
ของหวาน ลอดช่องไง หอมมันดี

[๕]
อดีตมีหลักเมืองมีหลักบ้าน
ผู้นำมีธรรมาภิบาลทุกท้องที่
เลือกคัดจัดสรรมาชั่วตาปี
สมานสามัคคีสร้างชีวิต
ช่วยเหลือแรงจุนเจือใจเผื่อแผ่
เอื้อเฟื้อดูแลแยกถูกผิด
อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เนืองนิจ
โดยไม่คิดจำนนก่นพ่ายแพ้

[๖]
เกิดเป็นคนทุกคนมีรากเหง้า
ต้องรู้ปัจจุบันเราถึงแก่นแท้
อนาคตต้องเท่าทันหมั่นดูแล
ถูกหรือผิดปรับแกัแน่จริงจัง
“ทางอีศาน” คือทางแห่งมวลมิตร
ทางแห่งการอุทิศคิดปลูกฝัง
ทางแห่งการสร้างปัญญาขุมพลัง
ทางแห่งสังคมเจริญด้วยมือตน

[๗]
เชิญธงแล้วจ้วงเหล้าจากไหใหญ่
เหล้านี้ต้มด้วยใจรสเข้มข้น
ยกจอกแรกถวายแถนเบื้องบน
สาดจอกสองเพื่อบรรพชนคนสร้างไท
ตำจอกสามพี่น้องมิตรสหาย
กินดื่มให้ชุ่มใจกายเพื่องานใหญ่
อิ่มหนำแล้วเราออกเคลื่อนขบวนไกล
ไปเฮาไปไปแปงสร้าง “ทางอีศาน”
ไปเฮาไปไปแปงสร้างประเทศไทย.

ปรีดา ข้าวบ่อ
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

* เมื่อทดลองและเตรียมความพร้อมโดยทำอีบุ๊ก กระทั่งพิมพ์เล่มออกเผยแพร่ เราปล่อยให้หนังสือประชาสัมพันธ์ตัวเอง จนวันหนึ่งได้ร่วมกันปักเสาขึ้นป้ายโฆษณาที่ตีนภูพานจึงเขียนกวี “เชิญธง” ๒ บทแรก. วันนี้, ข่าวการผ่านพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสื่อมวลชนดีเด่น “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้บันดาลใจให้เขียนเพิ่มถึงเป้าประสงค์ของการทำนิตยสาร”ทางอีศาน” ซึ่งตั้งคำขวัญหนังสือไว้ว่า : ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com