สาส์นถึงเหมาเจ๋อตง

0

สาส์นถึงเหมาเจ๋อตง

   ๐ เหมาเจ๋อตง

ท่านยังคงคำมั่นสัญญาไหม

ปฏิวัติสร้างอำนาจอธิปไตย

เพื่อมวลชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

เพื่อพี่น้องคนยากไร้ได้สุขสม

ได้อุดมสมบูรณ์ทุกท้องถิ่น

เพื่อเจริญรุ่งเรืองเฟื่องธานินทร์

เพิ่มทรัพย์สินมากมายมีก่ายกอง

เพื่อศักดิ์ศรีมนุษยชาติ

แสงสันติผุดผาดผงาดสนอง

เพื่อความรักสามัคคีความปรองดอง

โลกทั้งผองดั่งทองผืนเดียวกัน

   ๐ เหมาเจ๋อตง

เสาแห่งธงสังคมนิยมไม่คงมั่น

แดงจากเลือดเผือดแห้งแล้งตีบตัน

อุดมการณ์แปรผันหมดสิ้นแล้ว

แม่น้ำโขงสายชีวิตจิตวิญญาณ

ลูกหลานท่านปล้นฆ่าจากต้นแถว

เมียนมาร์ลาวไทยเวียดกัมพูชาทุกท่าแนว

ล้วนต้องจอดไม่ได้แจวมาเนิ่นนาน

เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

คนน้ำโขงปวดร้าวยากสมาน

จึงส่งสาส์นโปรดด้วยช่วยคัดคาน

โดยเคารพท่านประธานเหมาเจ๋อตง.

___________________

*จีนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงเขื่อนแรกเมื่อ พ.ศ. 2536 ถึงวันนี้สร้างแล้ว 11 เขื่อน และจีนมีโครงการจะสร้างเพิ่มขึ้นอีก 13 เขื่อน โดยถือเป็นเอกสิทธิ์ในเขตอธิปไตยของตน และไม่เคยฟังเสียงคัดค้านจากพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านผู้ได้รับภัยพิบัติที่จีนก่ออย่างรุนแรงแต่อย่างใด.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com