สืบสายเลือดตน ค้นพบชีวิตใหม่

0

สืบสายเลือดตน ค้นพบชีวิตใหม่


ต้นไม้หยั่งรากลึกลงดิน เพื่อเหยียดตัวยืนตรง พุ่งยอดสู่ท้องฟ้า แผ่กิ่งก้าน ให้ใบดกหนาผลิดอกออกผล ขยายพันธุ์เป็นกลุ่มเป็นเหล่า รุ่นแล้วรุ่นเล่า

มนุษย์เกิดมาจากพ่อแม่ มีพี่น้องครอบครัวมีชีวิตร่วมอยู่ในชุมชนหมู่บ้าน มีอัตลักษณ์ หลอมรวมจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียว สืบต่อและถ่ายทอดออกให้เห็นเป็นงานวัฒนธรรม

ท่ามกลางประชากรพลเมืองไทยและพลโลกที่มากมาย และดูวุ่นวาย คนผู้เป็นปัจเจกจะอบอุ่นด้วยพลังชีวิตภายในที่หยั่งรากลึก หยั่งรู้จัก ธรรมดาธรรมชาติรอบตัว รู้ประวัติศาสตร์ที่ไปที่มาของเผ่าพันธุ์ตน เราจึงยืดอกยืนได้อย่างมั่นคง และก้าวไปเบื้องหน้าตามทิศทางที่กำหนดไว้อย่างสง่างาม

มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเกิดที่หมู่บ้านตำบลใด ย่อมเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้โลก และเรียนรู้จักรวาลได้ ด้วยตรรกะเดียวกัน มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเกิดที่หมู่บ้านตำบลใด ย่อมอธิบายชีวิต อธิบายโลก และอธิบายจักรวาลได้

การได้สืบค้นพบสายเลือดตนจะทำให้ตระหนักถึงคุณค่าชีวิต มีความภาคภูมิใจ ความสุข สงบ มั่นคง เกิดขึ้นภายในสามารถสบตากับสายตาทุกคู่ พร้อมเป็นมิตร พร้อมเผชิญปัญหา และกล้าก้าวข้ามอุปสรรคอย่างร่าเริง

สรรพพืชสรรพสัตว์แพร่พันธุ์เป็นฝูงเป็นหมู่ เป็นเหล่าไปตามสัญชาตญาณ สำหรับมนุษย์ผู้เจริญทางวัฒนธรรม สามารถผสมกลมกลืน สามัคคีกันไปได้ทั้งโลก และสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์โลกให้งดงามได้

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com