หยดฝนในจักรวาล (Ver. พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต)

หยดฝนในจักรวาล (Ver. พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต)

https://www.youtube.com/watch?v=Z-F87XT_-dg&feature=share&fbclid=IwAR30hFIaxru8J_FanaRPjYiyWTHwV4eOVGOcbJvgMMjfaTJ-7EmQ4u_mCnk

เนื่องในวาระ ๑๔๙ ปี ชาตกาล พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น และในวาระครบ ๑ ทศวรรษ แห่งการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาบัวลอย โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม ภายใต้การดูแลของวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ศิลปินและจิตอาสาในโครงการจึงได้น้อมใจกันสร้างสรรค์คีตธรรม“หยดฝนในจักรวาล” เพื่อน้อมระลึกบูชาพระรัตนตรัยและพระอริยเจ้าทั่วโลกธาตุ โดยเฉพาะพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ พระผู้เป็นดั่งบิดาแห่งพระกรรมฐานไทย และหวังให้บทคีตธรรมนี้เป็นดั่งบทเจริญสติของทั้งผู้สร้างและผู้ฟังทุกกาลสมัย หากพระอริยเจ้าผู้เป็นแบบอย่างทั่วโลกธาตุ ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏนามนั้น ต่างได้พากเพียรฝึกฝนกลั่นตัวเองจนหมดสิ้นภพชาติแล้ว ในฐานะผู้สร้างคีตธรรมและผู้ฟังคีตธรรม “หยดฝนในจักรวาล” ย่อมควรต้องตระหนักยิ่งทุกลมหายใจว่า “วันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่”

หยดฝนในจักรวาล

ศิลปิน : ปาน ธนพร แวกประยูร

กวีนิพนธ์ : ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม

ทำนอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร สร้างสรรค์

สื่อธรรมโดย : นุกูล คำเลิศ

ลำนำสายธารได้ขับขานถึงการผันเปลี่ยน

ระเหยตายเกิดวนเวียนจากหยดธารกลายเป็นม่านฝน

ร่วงหล่นรินไหล แห้งเหือดหายด้วยน้ำมือตน

ชีวิตเวียนว่ายตายวน ดั่งหยดฝนในจักรวาล

แต่หนึ่งหยดน้ำบนใบบัวยามโดนแสงธรรม

สะท้อนความจริงสำคัญ ถึงการเปลี่ยนผันผ่านจากสังสาร

เพียรกลั่นชีวิตแลกด้วยชีวิตปิดการเดินทาง

หยดภพได้อันตรธาน สู่อวสานในชาติสุดท้าย

ยินสรรพเสียงถ้อยร้อยจำเรียงเพียงการขับขาน

นอบน้อมพร้อมสาธุการ พระนฤพานสว่างไสว

ตำนานชีวิตลิขิตด้วยธรรมเพื่อนำหัวใจ

หยดธรรมที่ยังรินไหล ให้ทุกรอยธรรมตามรอยบูชา

(ข้าขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดร)

ลำนำสายธาร ยังขับขานถึงการผันเปลี่ยน

ระเหยตายเกิดวนเวียนเปลี่ยนผ่านผันตราบดินสินฟ้า

เพียรเฝ้าบำเพ็ญในรอยทาน ศีล ภาวนา หยดภพจึงสั่งลาฟ้า

ไม่มากำเนิดเกิดอีกต่อไป เพียรเฝ้าบำเพ็ญในรอยทาน ศีล ภาวนา ชีพน้อมบูชาพระพุทธองค์

ขอบคุณข้อมูลจากยูทูปช่อง Bua Loy

ติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมของศิลปิน จิตอาสากลุ่มบัวลอย และวงเด็กวัด “ศิษย์มาวิตต์” ภายใต้การดูแลของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม และการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ทุกช่องทาง

Page: Bualoyteamwork

Instagram: @bualoyteamwork

Line Official: @bualoyteamwork

Subscribe ที่ Youtube Channel : Bua Loy

ติดต่อข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-9569 และ 080-536-6996

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com