หลากถ้อยในรอยทาง

0

หลากถ้อยในรอยทาง

ภาพวาดวิถีชีวิตผู้คนนานาชาติพันธุ์ที่ ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง สะท้อนถึง บทบาทของกลุ่มคนที่สัมพันธ์กับการค้า ณ รัฐการค้าภายในภาคพื้นทวีปของอุษา คเนย์ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๗ (ขอบคุณภาพจากหนังสือ Agriculture and Ethnobotany of the Mekong Basin By Dr. Clavis Thorel)

ผ่านการค้าการขายเมืองชายขอบ
และโดยรอบอาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ์
หลากสินค้าเดินทางไปต่างทิศ
หลากความคิดความเชื่อได้เอื้อปัน

หลากเชื้อชาติภาษาอาณาจักร
ก่อนหมุดหมายใดปักหมายกักกั้น
ก่อนพรมแดนแผนที่บ่งชี้นั้น
ล้วนสายนํ้าสัมพันธ์แบ่งปันแดน

ตะวันออกบอกนกให้ผกผิน
ตะวันเที่ยงข้ามถิ่นฟ้าดินแถน
ตะวันตกฟ้าตํ่าเงียบงำแทน
ข้ามขอบแคว้นขุนเขาลำเนาไพร

ทิ้งผู้คนบางคนไว้ต้นทิศ
ค้างความคิดบางข้อเหมือนหน่อไผ่
ฝากผู้คนบางคนบนทางไกล
เพื่อเติบใหญ่ปลายทางในบางเมือง

เป็นชุมชนต่างเชื้อชาติศาสนา
ความเป็นมาเมื่อไม่เล่าก็เก่าเหลือง
คำปู่ย่าตายายเริ่มยักเยื้อง
กลายตำนานต่อเนื่องของเมืองไกล

ผ่านการค้าการขายเมืองชายขอบ
ก่อนส่งมอบตำนานต้นธารใหญ่
เป็นเรื่องเล่าเมื่อเข้าถึงจึงเข้าใจ
เป็นสายใยยืดยาวของชาวชน

*นักเขียนรางวัลซีไรต์ จากผลงานกวีนิพนธ์เรื่อง “บ้านเก่า” พ.ศ. ๒๕๔๔

หนังสือแนะนำ



บทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com