อนาคตลูกไทย?

              ในท่ามกลางมืดสลัวมีแสงสว่าง
          อยู่ระหว่างความรกร้างมีทางหวัง
          แม้อ่อนล้าก็เพียรทำตามกำลัง
          แพ้พ่ายพังยังเฝ้าฝันถึงวันชัย
          แม้ไม่มีโอกาสก็ไขว่คว้า
          ยามมีมาอย่าปล่อยคอยผลักไส
          เตรียมตัวตนให้พร้อมน้อมกายใจ
          เรียนรู้ไว้ทุกวิชาล้วนค่ามี
          ในสังคมแก่งแย่งมุ่งแข่งขัน
          การแบ่งปันเอื้ออาทรใช่วิถี
          มือใครยาวสาวได้หมดไมตรี
          มากเงินทองนับน้องพี่กว่าญาติตน
          นับหน้าตาขีดขั้นนั้นเป็นเลิศ
          สุดประเสริฐโกงกินมาข้าไม่สน
          ยอยกกันข่มทับคนอับจน
          สังคมจึงอลวนมากกลลวง
          เมื่อผู้ใหญ่ไม่ค้ำจุนคุณธรรม
          ไม่เป็นแบบอย่างนำผู้รับช่วง
          อนาคตหมดสิ้นประโยชน์ปวง
          ไล่คว้าดาวแล้วแต่ดวงห่วงลูกไทย.

***

*มูลนิธิทางอีศาน – โดยคณะดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ”หมาเก้าหาง” ร่วมจัดค่ายต้นกล้ารักษ์ศิลปวัฒนธรรม”กลองยาว”ให้เยาวชน เป็นเวลา 5 วัน ด้วยความปรารถนาดีของข้ารัฐการผู้น้อยและผู้ปกครอง ที่ต้องการให้ลูกหลานมีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ในกรณีนี้ชุมชนจะได้มีคณะกลองยาวไว้ใช้ในงานประเพณี และการละเล่นรื่นเริง

บรรยากาศการจัดค่ายครั้งนี้ ผู้นำท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาไม่เห็นคุณค่าความสำคัญของงานวัฒนธรรม แวะผ่านเข้าค่ายมาขอถ่ายรูปกับเด็ก ๆ เพื่อเก็บเป็นผลงาน และไม่เพียงไม่ดูแลเอาใจใส่ยังด้อยค่านักเรียนของตนเองยิ่งนัก.

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com