เน่าใน

เน่าในทั้งระบบระบอบ

เน่าในกฎกรอบระเบียบเก่า

เน่าในค่านิยมงมเงา

เน่าในจนดำเทาดูขาวงาม

เน่าในบนยอดพีระมิด

เน่าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ้นเกรงขาม

เน่าในในผู้เล่นโดดเด่นนาม

เน่าในจึงหนองลามกินเนื้อตน.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com