~ โ อ ม ~ 

อะ | องค์พระศิวะผู้สร้างสรรค์
อุ  | พระวิษณุผู้มุ่งมั่นการรักษา
มะ | พระพรหมทำลายทั้งโลกา
โอม| รวมสามมหามวลเทพไท้

อะ | องค์อรหันต์ผู้น้อมนำ
อุ  | อุตตมธรรมทรงมอบให้
มะ | มหาสงฆ์สามัคคีชัย
โอม| พระรัตนตรัยแห่งพุทธา

โอม | การกำเนิดเกิดสรรพสิ่ง
โอม | มหามิ่งมงคลชนทั่วหล้า
โอม | พลังบริสุทธิ์สิทธิ์ศรัทธา
โอม | แดนสุขาวดีทุกชีวิต

      ~ โ อ ม ~
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com