๑๔ เมืองโบราณ ในจังหวัดขอนแก่น หลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ

องค์ความรู้ทางวิชาการเรื่อง ๑๔ เมืองโบราณ ในจังหวัดขอนแก่นหลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ โดย นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com