“การเมือง” เรื่องดีงาม

0

“การเมือง” เรื่องดีงาม

คำว่า “การเมือง” เป็นคำดี งาน “การเมือง” ก็เป็นงานที่ดีงาม “การเมือง”เกี่ยวข้องทุกเรื่อง และพัวพันกับทุกผู้คนตั้งแต่ลืมตาเกิดจนหลับตาตาย

คนเป็นคนคิดเป็นคนทำงานการเมือง ในสังคมแห่งการแก่งแย่งแข่งขัน สังคมแห่งอภิสิทธิ์ชน สังคมบูชาเงินเป็นพระเจ้า คนจำนวนหนึ่งจึงเข้าสู่การเมืองเพื่อให้ได้อำนาจ ได้เงิน ได้เป็นใหญ่ยิ่งขึ้น

สังคมภายใต้อุดมการณ์อำนาจนิยม ที่เอื้อต่อการผูกขาดทางเศรษฐกิจ กดทับครอบงำคนส่วนใหญ่ให้อ่อนแอ ชุมชนฐานรากแทบจะแตกสลาย มากมายพอกพูนด้วยหนี้สิน ถึงขั้นต้องจำนองและขายไร่นา กลายเป็นลูกจ้างบนที่ดินของตน หรือไม่ก็ย้ายถิ่นไปหากินไปตายดาบหน้า

ภายใต้สังคมเช่นนี้ แม้คนส่วนใหญ่ตกเป็นฝ่ายถูกกระทำ แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยท่ี่ไม่ยอมจำนน พวกเขามีสำนึกรักความเป็นธรรม รักความก้าวหน้า มุ่งหวังสร้างสังคมที่เสมอภาคให้เกิดขึ้น

การลงคะแนนเลือกผู้แทนราษฎร เลือกบุคคลและคณะบุคคล ไปทำหน้าที่บริหารงานบ้านงานเมือง เป็นกิจกรรมขั้นต้นของการเมืองระบอบประชาธิปไตย

ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ เกิดปรากฏการณ์ทายาทนักการเมืองรุ่นก่อนเสนอตัวเข้าสู่สภามากหน้าหลายตา ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มประชาชนผู้ถูกกระทำ และมีสำนึกใหม่ทางการเมือง ได้ร่วมกันตั้งพรรคเพื่อเข้าต่อสู้ระดับนโยบายกับกลุ่มอำนาจเก่า

24 มีนาคม เดินเข้าคูหาเลือกตั้ง เลือกบุคคล เลือกพรรค ที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายผลประโยชน์ของประชาชน กิจกรรมเลือกตั้งครั้งนี้และอีกหลายครั้งต่อไป คงยังไม่ได้รัฐบาลที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นได้ คนเล็กคนน้อยที่ทำงานอยู่ในแต่ละภาคส่วนต้องสรุปบทเรียน ติดตาม ศึกษา คิดค้นนโยบายใหม่ ๆ สร้างเครือข่าย ทุ่มเททำงานกันยิ่งขึ้น

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com