ผญา… พรปีใหม่

0

[๑] ผญา… พรปีใหม่

๏ โอนอ…สารนี้ชื่อว่าพิศวาสแหน้น                หนักเกิ่งธรณี

ขังขอด สุดวิญญาณ                                        โฮบโฮมคุงฟ้า

เป็นรหัสแจ้ง                                                    จักรวาลหมั่นแก่น

ความฮักยังแน่นแฟ้น                                      มีมื้อสิโค่นคลอน ได้แล้ว

๏ สารนี้…เขียนลงมือถือแก้ว                          รุ่นใหม่ ๔ จี

ไลน์ไปเถิงคนฮัก                                            ผู้หมายเสนห์ซ้อน

ออนซอนคึดฮุ่งชู้                                            จงจอดพระไมมิตร

สายเสนห์แนน                                                ให้ตอบไลน์อย่ามายม้าง

๏ สารนี้…เขียนจากเคหังห้อง                         เหินห่างความฮัก

บ้านคะนิงคะเนอุก                                         อั่งมโนมหันต์พ้น

ตำบลโศกากลั้น                                             เวทนาดิ้นดั่น

อำเภออกจักแตกม้าง                                    จังหวัดโอ้อ่าวกระสัน นี้แล้ว

วัน คือความคั่งแค้น                                   หุมเฮ่งทรมาน

เดือน ปานไฟลามลุก                                     ลวบลนฮนฮ้อน

ปี คือนอนหนามข่วง                                     ทวงกระสันอกสั่น

ชาตินี้ ฮอดชาติหน้าพุ้น                                สินำน้าวหน่วงแนน

๏ บาดนี้ วันสิได้เคลื่อน                                 เดือนสิผ่านราศี

ปีสิลาแล้วเด้อจอ                                          ต่อกุนแล้วเด้อน้อง

คองมาเหิงปีผ้าย                                           กลายไปนับบ่คู่

สิได้ตัดบ้วงห้าง สิได้วางบ้วงเป้                     เสนห์ฮ้างปรารถนา

๏ ถามข่าวข้าว ถามข่าวเถิงปลา                    ถามข่าวนา ถามข่าวเถิงน้ำ

นาสิงาม หย้อนน้ำเพิ่นท่อง                           เกี่ยวเพิ่นก่อง หย้อนข้าวเพิ่นงาม

ข้าวนาทาม ได้ปีละแหล่ง                              ข้าวนาแซงได้ปีละเล้า

ถามข่าวเจ้า ถามข่าวหาแฟน                         ถามข่าวแนน ถามข่าวหาชู้ ฯ

๏ แม่นสิอยู่ฟากฟ้า                                         กงขอบจักรวาล พุ้นดาย

แม่นบ่ไลลืมฮัก                                               ขอบขัณฑ์พระไมม้าง

แม่นสิถือผีด้ำ                                                  ผีแถน เสื้อเผ่า ใด๋แหล้ว

พราหมณ์, พุทธ, คริสต์, อิสลามบ่เว้น            เวนให้ฮอดกัน หั้นเถิ้น

๏ สีใด๋ กะบ่ไลลาเว้น                                        สิ่วม่วงเหลืองแดง

เขียวขาวนิลชมพู                                             แหล่คราม น้ำตาลส้ม

บ่หลงลมลืมเลี้ยว                                             เสนโหหมั่นแก่น คือเก่านอ

เกิดแล้วตายหมื่นชั้น                                        บ่มีมื้อว่าสิไล

๏ ใหม่กะขอให้ใหม่ตั้งแต่ปี                              ไมตรีให้คือเก่า

ใหม่กะขอให้ใหม่ตั้งแต่ข้าวขึ้นเล้า                  เกวียนนั้นแต่เก่าหลัง

๏ ขอให้สุขเสมอหมั่น                                      เสมอมันเครือเก่า

ตราบต่อเท่า                                                     เถิงเข้าสู่นิพพาน พุ้นเนอ

วิญญาณให้แจ้งคือหน่วยแก้ว                      มโนส่องสรญาณ

ปัญญาเป็นประธาน                                       อย่าอ่วยเอียงเผลียงฟ้ง

ขันติเป็นเสาค้ำ                                                อวิหิงสาเป็นไม้ข่ม

อภัยเป็นฮ่มกั้ง                                                พาให้อยู่กะเสิม หั้นเถิ้น ๚ะ๛

 

๓ ธนู ๖๑/ยามแถใกล้เที่ยงคืน

[๒] เชิญธง

“เว้าแล้วต้องเฮ็ด เฮ็ดให้สุดขุดให้ถึง

ผิดถืกค่อยว่ากัน สิ่งใด๋ดียกยอขึ้น สิ่งใด๋บ่ดีแก้ไข

ทั้งเฮ็ดทั้งเฮียนฮู้คู่กันไป

ความผิดบ่ใซ่ความซั่ว

ความซั่วคือบ่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง”)

…เกิดเป็นคนทุกคนมีรากเหง้า

ต้องรู้ปัจจุบันเราถึงแก่นแท้

อนาคตเท่าทันหมั่นดูแล

ถูกหรือผิดปรับแก้แน่จริงจัง

“ทางอีศาน” คือทางแห่งมวลมิตร

ทางแห่งการอุทิศคิดปลูกฝัง

ทางแห่งการสร้างปัญญาขุมพลัง

ทางแห่งสังคมเจริญด้วยมือตน

เชิญธงแล้วจ้วงเหล้าจากไหใหญ่

เหล้านี้ต้มด้วยใจรสเข้มข้น

ยกจอกแรกถวายแถนเบื้องบน

สาดจอกสองเพื่อบรรพชนคนสร้างไท

ตำจอกสามพี่น้องมวลสหาย

กินดื่มให้ชุ่มใจกายเพื่องานใหญ่

อิ่มหนำแล้วเราออกเคลื่อนขบวนไกร

ไปเฮาไปไปแปงสร้าง “ทางอีศาน”

ไปเฮาไปไปแปงสร้างประเทศไทย.

 

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com