Day

มกราคม 5, 2019

ผญา… พรปีใหม่

โอนอ...สารนี้ชื่อว่าพิศวาสแหน้น     หนักเกิ่งธรณีขังขอด สุดวิญญาณ     โฮบโฮมคุงฟ้าเป็นรหัสแจ้ง      จักรวาลหมั่นแก่นความฮักยังแน่นแฟ้น     บ่มีมื้อสิโค่นคลอน ได้แล้ว

เหลียวหลังแลหน้า

“คันสิไปเมือหน้าให้เหลียวหลังคืนเบิ่ง มันมะลึดทึดเท่าเซาก่อนซุฟ่าวไป เดินทางไก๋ให้เหลียวหลังแลหน่า ฟ้าฮั่มฮ้องน้องผัดยังคาแอ๋ว”

จดหมาย

ผมชอบ ศรัทธา เลื่อมใส การจัดรูปเล่ม ทุกคอลัมน์มีสาระสมบูรณ์ ครบครัน เหมาะสม กะทัดรัดดีมาก ผมอ่านทุกหน้า ทุกตัวอักษร ไม่เบื่อเลย เพลิดเพลินไปโดยไม่รู้สึกตัว
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com