Day

เมษายน 3, 2013

กรณีปราสาทพระวิหาร

ปัญหาปราสาทพระวิหารเป็นกับระเบิดที่จักรวรรดินิยมฝรั่งเศสได้วางเอาไว้ตอนลงนามในสนธิสัญญา ๑๓ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๐๔ กำหนดให้ใช้สันปันน้ำเป็นเขตแดนไทย - ฝรั่งเศส แต่ตอนทำแผนที่กลับขีดเอาปราสาทพระวิหารไปอยู่ในเขตฝรั่งเศส เมื่อฝ่ายไทยไม่ทักท้วงตลอดเวลา ๕๐ กว่าปีหลังลงนามในสนธิสัญญา ศาลโลกจึงตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาตามแผนที่ฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๐๘..."

วิธีทำก้อยไข่มดแดง ง่ายๆ

จานเด็ดวันนี้ สุพจน์ สอนสมนึก ข่าวสดสกลนคร พาไปลิ้มรสอาหารบนที่สูงของคนอีสาน ใช้วัตถุดิบสำคัญในท้องถิ่นคือ "ไข่มดแดง" เป็นสูตรของ อานนท์ จันทร์แก้ว นายกเทศมนตรีกุสุมาลย์ จ.สกลนคร
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com