Day

ธันวาคม 19, 2018

ขนมพื้นบ้านโบราณ ข้าวปาดงานบุญ

ไทยเราล้วนมีวัฒนธรรมการกินที่ต่างกันออกไป สิ่งที่สามารถแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ภูมิภาคอีสานเชื่อมต่อความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้คนเอาไว้ด้วยกันนั่นก็คือ อาหาร
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com