Day

เมษายน 2, 2019

ตานข้าวปุ๊กสนุกสุด ณ เมืองสามหมอก

เย็นวันนั้น ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน จากมุมสูง ที่พระธาตุดอยกองมู ทำให้ผมกระจ่างใจว่าเหตุ ใดดินแดนที่ได้สมญานามว่าเมืองสามหมอก (หมอกหนาว หมอกฝน และหมอกควัน) จึงยัง รักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้มากกว่าเมืองอื่น

วรวิทย์ แก้วศรีนวม

ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานชุด “นาดำ” ขึ้นมาจำนวนหนึ่ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทำนาดำต่าง ๆ ที่ยังคงมีทั้งแบบดั้งเดิมและมีเทคโนโลยีด้านการเกษตรเข้ามาช่วยในยุคปัจจุบันมากขึ้น และบ่งบอกถึงพัฒนาการด้านวิถีชีวิตของชาวนาที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันด้วย

หมาเก้าหางบทความ

มีใครเคยได้ยินเรื่องราวความเป็นมาของ “หมาเก้าหาง” บ้างไหมครับ ?  คำว่า “หมาเก้าหาง”อาจจะไม่ใช่คำที่คนทั่ว ๆ ไปคุ้นเคยมากนัก  แต่หมาเก้าหางนั้นมีความสำคัญในเชิงวัฒนธรรม  ค...
Read More

นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ 84

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๘๔ ปีที่ ๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ “นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค" เรื่องเด่นในฉบับ - พราหมณ์ พุทธ ผี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ - ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และ ข้าวสาลี โดย สันติ เศวตวิมล - นัดพบ ผศ.ดร. เจริญชัย ชนไพโรจน์ พ่อครูดนตรีพื้นบ้านและดนตรีโลก - ตาม “ลาว คำหอม” ไปเยี่ยมบ้านกนกพงศ์ โดย ประวี ศรีนอก - ลมหายใจแห่งอดีตที่ “นราธิวาส - เบตง” โดย ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ภาพปก : วรวิทย์ แก้วศรีนวม
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com