Day

กรกฎาคม 24, 2019

ข้าว เหงื่อกูที่สูกิน จึงก่อเกิดมาเป็นคน

จำได้ว่า...เมื่อเริ่มเขียน “แม่ช้อย นางรำ” ให้กับนิตยสาร “ทางอีศาน” เมื่อสองปีที่ผ่านมา ได้เคยเขียนเรื่อง “ขวัญข้าว...แม่โพสพ” การเขียนคราวนั้น เป็นการเล่าเรื่องความเป็นมาของ “พระแม่โพสพ” เทวีธัญญาหารแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ กอปรกับที่มีลูกสาวชื่อ “ขวัญข้าว” ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวนาใช้เรียกข้าวในการทำขวัญ ซึ่งเป็นประเพณีไทยแท้แต่โบราณ ที่ทำกันมาเป็นร้อย...เป็นพันปี

ภาพระดับน้ำเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนไซยะบุรี

ภาพระดับน้ำเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนไซยะบุรี ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจ Mekong Community Institute – สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง ภาพมันฟ้อง ระดับน้ำเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนต่างกัน 32.75 เมตร เท่ากับตึก 11...
Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com