Day

พฤษภาคม 12, 2020

อีศานในสถานการณ์ไวรัส“โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก “ให้พี่น้องป้องปาย ซำบายดี ทุกผู่ทุกคน” – ไทลาว “บองปะโอน เซราะซะบาย คเนียนิจ” – ไทเขมร “เห้อพี้น้องป้องป๋าย ซ่ำบ๋ายดี๋ คู้คนเด้อ” – ไทผู้ไท “ให้อ้ายน้องป้องปาย สะบายดี สุคู่สุคนเด้อ” – ไทญ้อ ( 43 )

๐ ท่ามเหตุการณ์โควิดไม่สงบ แดดก็เริงแรงรบราบอีสาน ประทับตาตำใจไว้เนานาน ร้อนโรคร้ายร้าวรานผลาญแผ่นดิน ๐ เลาะไล่ไต่ตะเข็บสามจังหวัด ‘บ้านไผ่’รัด’กุดรัง’ออกกาฬสินธุ์ ‘บ้านเลิงบัว’ ‘นาสีนวน’ ชวนยลยิน ‘กันทรวิชัย’ สิ้น ‘ศูนย์รวมใจ’
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com