Day

สิงหาคม 9, 2021

ข้าว มะพร้าว ตาล : เมรัยพฤกษ์ของไทย

เราไม่รู้แน่ชัดว่าเหล้าเกิดขึ้นเมื่อไร นิทานพื้นบ้านของไทยหลายท้องถิ่นกล่าวไว้คล้าย ๆ กันว่า มีเหล้าเกิดขึ้นจากการหมักของผลไม้ที่ตกค้างอยู่ในโพรงไม้ ตอนแรกก็เป็นลิงหรือสัตว์ป่ามากิน ต่อมามนุษย์ก็กินตาม กินแล้วก็เมาสนุกสนาน จนเลยเถิดเป็นโทษเป็นทุกข์ เล่าขานกันเป็นนิทานชื่อ “มูลละเหล้า” ชี้ให้เห็นเหตุอันควรละเลิกสุรา

“สาโท”

ผ่านทางเขต อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ปาดสายตาเห็นป้ายตัวโต "ส า โ ท" ก็ฉุดคิด... ถ้ามีขายและกล้าติดโฆษณาขนาดนี้คงมีดีและมีจริง
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com