Day

สิงหาคม 26, 2021

เทศบาลเมืองพนัสนิคม เมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 1,000 เมืองระดับโลก

เทศบาลเมืองพนัสนิคม เมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 1,000 เมืองระดับโลก ที่พิทักษ์คุณภาพชีวิตและสุขภาพคนเมือง. จากการคัดเลือกขององค์การอนามัยโลก
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com