Day

มีนาคม 14, 2022

พระพุทธมิ่งเมือง พระพุทธรูปยืนวัดสุวรรณาราม

วัดพุทธมงคลประดิษฐานพระพุทธรูปยืนมงคล ขณะที่วัดสุวรรณาวาส ประดิษฐานพระพุทธมิ่งเมือง พระพุทธรูปทั้งสองมีตำนานเกาะเกี่ยวกัน คนสร้างคนเดียวกัน ทั้งสององค์เป็นศูนย์รวมใจของชาวมหาสารคาม และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

ปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงวรรณกรรมไทย นวนิยายเรื่อง “ดอกไม้บานที่อิตาลี” เสรี พงศ์พิศ : ประพันธ์

หลายคนเริ่มเขียนนวนิยายตอนอายุยังน้อย ผมมาเขียนเอาในบั้นปลายชีวิต จึงผสานประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ ที่ได้สั่งสมมานาน ผ่านความคิดคำนึง กรองด้วยจินตนาการออกมาเป็น “ละครชีวิต”
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com