Day

พฤษภาคม 4, 2022

สรุปคำวินิจฉัยศาลปกครอง ร่วมปกป้องแม่น้ำโขง โดย อ้อมบุญ ทิพย์สุนา

# วันนี้ องค์คณะพิจารณาคดีมี 5 ท่าน ส่วนตุลาการผู้แถลงคดีมี 1 ท่าน รวมเป็น 6 ท่านค่ะ ในองค์คณะมีตุลาการเจ้าของสำนวนเป็นเหมือนฝ่ายเลขาขององค์คณะ ในวันนี้ตุลาการเจ้าของสำนวนเป็นผู้อ่านสรุปข้อเท็จจริงสั้นๆ ว่าสาระสำคัญการฟ้องคดีมี 2 ประด็น คือ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com