Day

พฤษภาคม 8, 2022

สงครามยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 20 วันเริ่มต้นสิ้นสุดยุคอาณานิคมโลก [ 2/2 ]

ข้าพเจ้าปลื้มปีติดีใจใคร่บอกข่าวให้บรรดาสหายว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม กองทัพประชาชนที่กล้าหาญของพวกเราได้บดขยี้ทหารศัตรูทั้งหมดที่เดียนเบียนฟู เป็น 21 กองพันทหารประจำการ รวมหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยคน ปลดปล่อยดินแดนเขตตะวันตกเฉียงเหนือทั้งหมด

รำลึกครบรอบ 68 ปี “ศึกเดียนเบียนฟู” ที่กองทัพเวียดนามมีชัยต่อกองทัพฝรั่งเศส

รำลึกครบรอบ 68 ปี "ศึกเดียนเบียนฟู" ที่กองทัพเวียดนามมีชัยต่อกองทัพฝรั่งเศส (7 พฤษภาคม พ.ศ.2497 - 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565) สงครามยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 20 วันเริ่มต้นสิ้นสุดยุคอาณานิคมโลก

ชุมชนลุ่มน้ำโขงพร้อมใจบวงสรวงเทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข

คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพิธีกรรมของพราหม์ แท้จริงแล้ว"บวงสรวง" เป็นภาษาพราหมณ์สมัยพุทธกาลก็เป็นภาษาบาลี ส่วนภาษาไทยแปลว่า ยอมรับนับถือท่านผู้มีพระคุณ คือ พระรัตนตรัย พรหม เทวา ผู้เป็นใหญ่ดูแลโลก ดูแลคุ้มครองผู้ที่มีบุญบารมีไม่ให้ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ จากผู้ร้าย จากภัยธรรมชาติ เป็นพิธีการบูชาพระคุณความดีของท่านที่มีคุณงามความดีต่อสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com