Day

มีนาคม 14, 2023

“การเต้นรำของพระศิวะ : มุมมองของสสารฮินดูในแสงแห่งฟิสิกส์สมัยใหม่”

“…ครั้งนี้เป็นโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายของเจ้าที่จะได้ประจักษ์ความจริงอันไม่คลอนแคลนเสียที เจ้าจงดูท่าอันข้าจะแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกในกาลบัดนี้ เจ้าจะได้แลเห็นการสร้างโลกและการทำลายโลกปรากฏอย่างชัดแจ้งในมหานาฏยะ คือการฟ้อนรำอันยิ่งใหญ่ของข้า แล้วเจ้าจะรู้ว่าเจ้าคือใคร ข้าคือใคร และสกลจักรวาลทั้งหมดนี้คือใคร ผู้ที่ได้เห็น ผู้ที่ได้ยิน จะเข้าถึงความจริงแห่งพระเจ้า เขาผู้นั้นจะไม่มีวันตกต่ำเสื่อมถอยสู่สภาพต่ำทรามอีกเลย เพราะเขาจะถึงความหลุดพ้นทุกข์ชั่วนิรันดร เนื่องจากเขาได้ถึงความจริงนี้แล”

รูปปั้น ‘Nataraj’ ของพระอิศวรหน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก CERN (องค์การเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป) ในสวิตเซอร์แลนด์

รูปปั้น ‘Nataraj’ ของพระอิศวรหน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก CERN (องค์การเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป) ในสวิตเซอร์แลนด์ ในการเลือกภาพพระศิวะนาฏราช องค์กรยอมรับควา...
Read More
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com